Samo, Craig a Francesco

V športových rankingoch a historických štatistikách bude predsa figurovať Slovensko…

Inč ovomb

(Po voľbách o voľbách, veselo i vážne)

Ako som vyhral vojnu

30. septembra 1982 som skončil vojenskú službu. Dúfam, že podobný pocit úľavy

Mordred, syn Artuša

Ponúkne slovenský variant príbehu generačné zmierenie a nádej, ktorá zjednocuje?

Hlad

Esej o bezdomovcoch, čítaní a o Michalskej veži

Loď bláznov

Esej o podobenstvách našich čudných časov

Bojuj ako Subotaj

Minulé podoby „dokonalého organizmu“
(Analytická esej)

Kam sa podel ten svet?

Kto ho odniesol preč a prečo? Kto ho vymenil za svet plný

Nezabite Kleita!  

Duševní starci z osemdesiateho deviateho neomladli a mnohí z vtedy mladých do

Štyri dni Lipska

Víťazní monarchovia Ruska, Pruska, Rakúska vrátane budúceho švédskeho kráľa sa stretávajú na

Je to ešte sci-fi?

Knihy sa zatiaľ nepália, no informácie o tom, čo sa v skutočnosti

Účet Klubu Nového slova – IBAN: SK8211000000002624852008
variabilný symbol pre Slovo 52525