Žije Alexej Navaľnyj?

Pokus o mapovanie situácie v krajine alebo Aké je vlastne to démonické

Diktatúra bezvýznamnosti

Spoločenská diktatúra ustavične a veľmi dôsledne kladie otázku: je toto dostatočne bezvýznamné?

„Štvrtá“

Kto je bez hriechu, nech prvý hodí kameňom.

Ako som vyhral vojnu

30. septembra 1982 som skončil vojenskú službu. Dúfam, že podobný pocit úľavy

Mordred, syn Artuša

Ponúkne slovenský variant príbehu generačné zmierenie a nádej, ktorá zjednocuje?

Hlad

Esej o bezdomovcoch, čítaní a o Michalskej veži

Loď bláznov

Esej o podobenstvách našich čudných časov

Bojuj ako Subotaj

Minulé podoby „dokonalého organizmu“
(Analytická esej)

Nezabite Kleita!  

Duševní starci z osemdesiateho deviateho neomladli a mnohí z vtedy mladých do

Účet Klubu Nového slova – IBAN: SK8211000000002624852008
variabilný symbol pre Slovo 52525