Prevádzkovateľ

Prevádzkovateľom portálu Slovo – www.noveslovo.sk je na základe licencie

Občianske združenie Klub Nového slova
Vlčkova 26, 811 04 Bratislava
IČO: 00 605 051

e-mail: slovo@noveslovo.sk

Prevádzkovateľ zaručuje aktívnym používateľom portálu ochranu osobných údajov, ktoré vyžaduje pri registrácii.
 

Registračné číslo: ISSN 1336-2984