Nepochopený Manifest

K otázce relevantností socialismu a socialistického hnutí v kontextu současné společnosti

Ťažké otázky

Civilizačná tragédia, ktorá je narušením svetového mieru a potenciálnou hrozbou pre všetkých

Leninovo politické dílo

Leninova politika se řídila principem univerzální rovnosti bez ohledu na státem udržovanou

Nenechme se zotročit

Lidská jatka, ke kterým přispívají svou „pomocí“ a jichž se fyzicky neúčastní, pro

Účet Klubu Nového slova – IBAN: SK8211000000002624852008
variabilný symbol pre Slovo 52525