Rovnaký prístup k povestiam

Nad povesťovou knihou Viery Benkovej, spisovateľky, poetky a publicistky žijúcej v Báčskom

Revolúcia zhora (ďalšia)

Ohlupovanie je najstrašnejšou zbraňou vládnucej triedy nového typu: nikdy doteraz v dejinách

Jak jsme naletěli

Nad knihou Petra Steinera – Václav Havel: Od existenciální revoluce k invazi

Stredoeurópan o Strednej Ázii

Región strednej Ázie bol pre veľmoci príťažlivý od dôb najstarších civilizácií –

Oportunistický Lenin

Iný pohľad na knihu Ľuboša Blahu alias Petra Vidovana Lenin a 21.

Lenin podle Blahy

Jelikož Leninovo dílo a osobnost zůstává pro určitou část levice inspiračním zdrojem, je

Do škôl, kuruci!

Výzva novej knihy Leopolda Moravčíka Posledný liptovský kuruc

Účet Klubu Nového slova – IBAN: SK8211000000002624852008
variabilný symbol pre Slovo 52525