Kniháreň 2024 – máj

100 rokov Slovenského národného divadla 1920-2020 | Trilógia: Turistické Slovensko | Mýtus

Anton Hrnko: Udri pastiera

Udri pastiera a stádo sa rozpŕchne. Asi takto rozmýšľali strojcovia politickej zmeny,

Za frontom front

Videozáznam podujatia Inštitútu ASA a Klubu Nového slova 2. mája 2024

Účet Klubu Nového slova – IBAN: SK8211000000002624852008
variabilný symbol pre Slovo 52525