Cynické hry s mŕtvymi

Najlepším riešením pre Ukrajincov by bolo vyhlásiť jednostrannú neutralitu, aby mohli v

Účet Klubu Nového slova – IBAN: SK8211000000002624852008
variabilný symbol pre Slovo 52525