Kontakt Klubu Nového slova

Kontakt


Občianske združenie Klub Nového slova
Síbírska 1611/16, 831 02 Bratislava
IČO: 00 605 051
DIČ: 2021617774
slovo@noveslovo.eu

IBAN: SK8211000000002624852008

Ak chcete podporiť SLOVO,
pridajte variabilný symbol:

IBAN: SK8211000000002624852008
variabilný symbol 52525