Dejiny v tieni

Tito a juhoslovanský odboj počas druhej svetovej vojny v kontexte

Existoval agent 007?

Podľa odtajnených spisov nemal označenie 007, ale ST1, nemenoval sa James Bond,

Rozhovory o rozhovore

Obnažili nielen svedectvá o vojne na Ukrajine, o ktorých mainstream mlčí…

Hrdina z cely 267

Lidé na rozdíl od těch „mocných“ nezapomínají

Ach tie výročia…

… čo pripomínať, ak je dnes potrebné oslavovať primitívnu formu kapitalizmu?

Účet Klubu Nového slova – IBAN: SK8211000000002624852008
variabilný symbol pre Slovo 52525