Existoval agent 007?

Podľa odtajnených spisov nemal označenie 007, ale ST1, nemenoval sa James Bond,

Rozhovory o rozhovore

Obnažili nielen svedectvá o vojne na Ukrajine, o ktorých mainstream mlčí…

Hrdina z cely 267

Lidé na rozdíl od těch „mocných“ nezapomínají

Ach tie výročia…

… čo pripomínať, ak je dnes potrebné oslavovať primitívnu formu kapitalizmu?

Americký burger

Fejtón (o tom, že politika ide cez žalúdok…)

Vtedy vo Východnej

Podujatie zrodené – bez nadsádzky – z čírej z lásky ku svojeti

Nie prepisovaniu dejín!

O nevyhnutnosti brániť historickú pamäť v súvislosti s výročím ukončenia II. svetovej

Spomienka na nesmrteľný čin

Bývalý mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec Kazašskej republiky v Slovenskej republike o príspevku

Účet Klubu Nového slova – IBAN: SK8211000000002624852008
variabilný symbol pre Slovo 52525