Štyri dni Lipska

Víťazní monarchovia Ruska, Pruska, Rakúska vrátane budúceho švédskeho kráľa sa stretávajú na

Žriedlo poznania a kultúry

Dvanásť rokov existencie Prvého slovenského evanjelického a. v. gymnázia v Revúcej malo

Aforizmy bez pardonu

Je tragikomické, keď sa orgány činné v trestnom konaní zmenia na orgány

Mohyla

(Spomienka na Slovenské národné povstanie)

Do škôl, kuruci!

Výzva novej knihy Leopolda Moravčíka Posledný liptovský kuruc

Z VAŠICH OHLASOV

Ad: Milan Benkovský: Očkovanie ako nástroj… | Eduard Chmelár: Väčšieho demagóga… |

Účet Klubu Nového slova – IBAN: SK8211000000002624852008
variabilný symbol pre Slovo 52525