Divadlo alebo politika?

Nový propagačný plagát súboru sídliaceho vo Hviezdoslavovom divadle vyvolal množstvo reakcií

Milan Blahynka jubiluje

Literárny vedec, kritik, editor a publicista sa dožíva deväťdesiatich rokov

Ivan Kříž: Listovanie

(KUCHYNSKO-CHODNÍKOVÉ FOTOBLUES)
Krajská galéria v Prešove
15 jún – 10. september 2023

Kunderova smrt

Kundera navzdory duchu doby učil své čtenáře myslet

Tasmánia v mojej mysli

Anglosaská Austrália sa rada prezentuje v zahraničí domorodým umením

Vtedy vo Východnej

Podujatie zrodené – bez nadsádzky – z čírej z lásky ku svojeti

Muzika, čo iné

Dobrú hudbu si akiste radi vypočujú aj nezmieriteľní politickí protivníci a rivali

Aká bude 104. sezóna SND?

Nielen Slovenské národné divadlo, ale aj celá slovenská kultúra si bude musieť

Milá Milka!

(Môj posledný list drahej priateľke
Milke Zimkovej)

Čarovanie s bábkou

O knihe spomienok Terézie Szabovej-Kornošovej na vlastnú umeleckú dráhu

Rovnaký prístup k povestiam

Nad povesťovou knihou Viery Benkovej, spisovateľky, poetky a publicistky žijúcej v Báčskom

Zázračné hodinky

Poviedka nielen o driapaní na Vysokú, krásny strmý kopec so skalným bralom

Jarmila Veľká: V zrkadle času

K výstave maliarkiných obrazov, ktorú usporiadalo Mestské kultúrne stredisko v Renesančnom kaštieli

Poetický šaman

Rozhovor so svetoznámym mímom Milanom Sládkom, ktorý pred niekoľkými dňami oslávil významné

Hymna všetkých Slovanov

K 210. výročiu narodenia Sama Tomášika (Jelšavská Teplica/Gemerské Teplice 8. február 1813

Čutekovci v Nedbalke

K výstave Čutek na tretiu – Anton, Juraj, Maximilián –, ktorá bude

Účet Klubu Nového slova – IBAN: SK8211000000002624852008
variabilný symbol pre Slovo 52525