Jozef Barry Barina

Spomienka na legendárnu legendu slovenskej bigbítovej hudby.

Zostali verní

Koncert k sedemdesiatinám basistu Petra Mikuláša, potom tryzna za zosnulou korepetítorkou Miladou

BIELY TIGER

Ruskému režisérovi Karenovi Šachnazarovovi

Divadlo alebo politika?

Nový propagačný plagát súboru sídliaceho vo Hviezdoslavovom divadle vyvolal množstvo reakcií

Milan Blahynka jubiluje

Literárny vedec, kritik, editor a publicista sa dožíva deväťdesiatich rokov

Ivan Kříž: Listovanie

(KUCHYNSKO-CHODNÍKOVÉ FOTOBLUES)
Krajská galéria v Prešove
15 jún – 10. september 2023

Kunderova smrt

Kundera navzdory duchu doby učil své čtenáře myslet

Tasmánia v mojej mysli

Anglosaská Austrália sa rada prezentuje v zahraničí domorodým umením

Vtedy vo Východnej

Podujatie zrodené – bez nadsádzky – z čírej z lásky ku svojeti

Muzika, čo iné

Dobrú hudbu si akiste radi vypočujú aj nezmieriteľní politickí protivníci a rivali

Aká bude 104. sezóna SND?

Nielen Slovenské národné divadlo, ale aj celá slovenská kultúra si bude musieť

Milá Milka!

(Môj posledný list drahej priateľke
Milke Zimkovej)

Čarovanie s bábkou

O knihe spomienok Terézie Szabovej-Kornošovej na vlastnú umeleckú dráhu

Účet Klubu Nového slova – IBAN: SK8211000000002624852008
variabilný symbol pre Slovo 52525