Za Turoňom do Čadce

Festival etnofilmu – reálna možnosť posilňovania vlasteneckého povedomia a konfrontácie s inými

Žriedlo poznania a kultúry

Dvanásť rokov existencie Prvého slovenského evanjelického a. v. gymnázia v Revúcej malo

Slovo na záchranu opery

Obnoviť tento „ducha oblažujúci“ žáner musíme cez divácky príťažlivý repertoár

Účet Klubu Nového slova – IBAN: SK8211000000002624852008
variabilný symbol pre Slovo 52525