Aleš Fuchs (1932 – 2024)

Osobnosť, ktorá spoluvytvárala mozaiku nielen dramatickej kultúry v Čechách i na Slovensku

Jozef Barry Barina

Spomienka na legendárnu legendu slovenskej bigbítovej hudby.

Zostali verní

Koncert k sedemdesiatinám basistu Petra Mikuláša, potom tryzna za zosnulou korepetítorkou Miladou

BIELY TIGER

Ruskému režisérovi Karenovi Šachnazarovovi

Autor renesancie westernu

Sergio Leone si ako vzkriesiteľ a reformátor tradičného (amerického) westernu zaslúži našu

Divadlo alebo politika?

Nový propagačný plagát súboru sídliaceho vo Hviezdoslavovom divadle vyvolal množstvo reakcií

Milan Blahynka jubiluje

Literárny vedec, kritik, editor a publicista sa dožíva deväťdesiatich rokov

Ivan Kříž: Listovanie

(KUCHYNSKO-CHODNÍKOVÉ FOTOBLUES)
Krajská galéria v Prešove
15 jún – 10.

Účet Klubu Nového slova – IBAN: SK8211000000002624852008
variabilný symbol pre Slovo 52525