Verejnoprávny protismer

O tom, že RTVS a ČT fanaticky odhodlane v duchu svetového trendu

Sedenie na dvoch stoličkách

Povahe hlavného princípu sociálnej demokracie zodpovedajú aj výsledky jej politickej činnosti

Účet Klubu Nového slova – IBAN: SK8211000000002624852008
variabilný symbol pre Slovo 52525