Za frontom front

ZMENA: Podujatie Inštitútu ASA a Klubu Nového slova bude 2. mája 2024<br

Účet Klubu Nového slova – IBAN: SK8211000000002624852008
variabilný symbol pre Slovo 52525