Kam s Ivanom Korčokom?

Funkcia prezidenta bola lákavá, ale každodenný politický zápas je úplne, ale úplne

Hamran škodí Slovensku

Mimoriadne citlivé problémy sa majú riešiť bez zbytočného rozruchu a pompéznych vyhlásení;

Čo „dlžíme“ Ukrajine?

Nepriznávanie vlastných chýb vytvára deformovaný historický obraz, ktorý sa v konečnom dôsledku

Tajné vojny USA

Doteraz najúplnejšia analýza právnych základov týchto aktivít a vysvetlenie, ako mohlo ministerstvo

Aj spojenci môžu byť špióni

V každoročných správach o činnosti našich spravodajských služieb sa pravidelne hovorí o pôsobení spravodajských služieb

Účet Klubu Nového slova – IBAN: SK8211000000002624852008
variabilný symbol pre Slovo 52525