Zjesenievanie Ivety Zaťovičovej

Literatúra sa usiluje o to, aby prevzala do slovnej atmosféry vnútornú etickú rovnováhu, komponovala, realizovala a autenticky zobrazovala život a aj z nepatrných a bezvýznamných vnemov dokázala vydolovať význam. Autor si sám určuje realitu, v ktorej sa čitatelia môžu, ale aj nemusia vidieť vlastnými očami.

Iveta Zaťovičová: Zjesenievanie
Vydavateľstvo Lux libris 2022

Ilustrácie Jana Ágnes Jiřetínská

Iveta Zaťovičová, autorka šiestich prozaických knižiek, to má odskúšané, a to nielen v polohe štýlovej, ale aj skúsenostnej.

Vie, že literatúra sa skladá z nepretržitého procesu samovznikania. Možno aj preto sa rozhodla všetky pozorovania, zážitky a lyrické okamihy včleniť do svojej prvej básnickej zbierky. Zjesenievanie. Doteraz sa jej verše zjavovali len na Facebooku. Časopisecky nepublikovala. Zbierka je rozčlenená do piatich častí. Prvá je „Nad našim hniezdom“. Autorka tohto oddielu sa zaoberá konečnosťou človeka a jeho údelom /Biely rubáš/. V nej je hlavnou témou zážitkovosť, ktorú sa autorka snaží obkresliť, vysvietiť, poskladať. Najsilnejšou básňou tohto cyklu je báseň „Som strom“. V nej nájdeme verše: Keď mi raz blesk / rozčesne pútcom vlasy / alebo ma z ničoho nič zotne / iba to mi splň / aby z môjho dreva / netesali rakvu / ale čln/.

Stromy a príroda hrajú dominantnú úlohu aj v ostatných básňach. Druhý cyklus „Rána princezien“ je klasickým návratom do rodiny. /Otec, Mama/ vo forme senzuálnych náznakov. Čitateľa osloví najviac báseň „Lipky“. Je to pocta otcovi od dcéry pri sadení stromčekov. / Zalial si lipky vedrom živej vody / a významne pozrel na mňa / Videla som, že si hrdý / na svoje nielen lipové dielo /. V časti zbierky „Augustové svetlo“ zhromaždila autorka svoje životné nálady, pozorovania ohraničené pohybmi, zvukmi nepretržitými zmenami /Mesto/. Štvrtý cyklus „Kamene“ má dokumentačný charakter. Vojnový konflikt na Ukrajine. Básne ako Prejdi sa po Mariupole, Zo zeme vyrastajú ľudia a iné verše sú poznačené znepokojením a revoltou. Potvrdzujú, že autorka má čo povedať o násilí a smrti, blízko i nás. Apeluje na ľahostajnosť a ľudskú nevšímavosť. Cyklus „Zjesenieva sa“ je analýzou toho, čo je v ľudskom konaní dôležité a zbytočné. Je to aj pokus o sebareflexiu, o negácie a súhlasy.

Zbierka je napísaná voľným veršom. Hoci neoplýva obraznosťou, jej iskrenie je úprimné a vrúcne. Každý cyklus je predelený inšpiratívnymi a nápaditými ilustráciami Jany Ágnes Jiřetínskej. Výtvarníčky, ktorá svoje práce vystavovala nielen v Česku, ale v celej Európe.

(Celkovo 175 pozretí, 1 dnes)

Ďalšie články:

Facebook
Telegram
Twitter
Email

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Účet Klubu Nového slova – IBAN: SK8211000000002624852008
variabilný symbol pre Slovo 52525

Týždenný newsletter