Na cestu Enesovi

Dnes sa mi tá tvoja žiaľna pieseň sprítomňuje

Za Amritom Mehtom

Citlivým nadšencom spisby našich autorov, propagátorom Slovenska

Kto je Seymour Hersh

… investigatívnu žurnalistiku zužujú na bombastické titulky

Milan Blahynka jubiluje

Literárny vedec, kritik, editor a publicista sa dožíva deväťdesiatich rokov

Odpor je zbytočný

Tvrdí ruská opozičná novinárka Xenia Sobčak

Kunderova smrt

Kundera navzdory duchu doby učil své čtenáře myslet

Za Jozefom Dvorským

(8. mája1950 Lisková – 22. júna 2023 Bratislava)

Milá Milka!

(Môj posledný list drahej priateľke
Milke Zimkovej)

Čarovanie s bábkou

O knihe spomienok Terézie Szabovej-Kornošovej na vlastnú umeleckú dráhu

Poetický šaman

Rozhovor so svetoznámym mímom Milanom Sládkom, ktorý pred niekoľkými dňami oslávil významné

Drahá Marína

Nikdy nás neopustila a ani my ju nikdy neopustíme. O to dobro

Maríne

Básnický nekrológ, v Slatinkách na Morave na Sv. Mikuláša Anno Domini 2022

Dobrý radca a sprievodca

Čerstvý osemdesiatnik Pavol Dinka, rodák zo Skalice, skutočný patriot, publicista, redaktor, autor

Účet Klubu Nového slova – IBAN: SK8211000000002624852008
variabilný symbol pre Slovo 52525