Slovensko vo svetovej vede – J. M. Petzval, M. Ondráš, I. Kozák

+ + +

Prof. Dr. Ing. Jozef Maximilián Petzval, narodený v Spišskej Belej, bol slovenský fyzik, matematik a vynálezca činný najprv v uhorskej, neskôr v rakúskej časti Rakúsko-Uhorskej monarchie. Je pokladaný za zakladateľa modernej optiky.

Ľudovú školu navštevoval v Spišskej Belej a v Kežmarku, nižšie gymnázium v Podolínci, vyššie v Levoči, v rokoch 1823 – 1825 študoval na Kráľovskej akadémii v Košiciach, v rokoch 1825 – 1826 pôsobil ako vychovávateľ u grófa Almášiho v Ždani pri Košiciach. V rokoch 1826 – 1828 študoval na Institutum geometricum v Budapešti a v roku 1828 sa zapísal na tamojšiu filozofickú fakultu, kde bol v roku 1831 vymenovaný za adjunkta na katedre fyziky. Titul Ing. získal v roku 1828 a PhDr. v roku1832 a stal sa suplentom matematiky, mechaniky a praktickej geometrie na Peštianskej univerzite. V roku 1837 bol menovaný za riadneho profesora vyššej matematiky a pozvaný na Viedenskú univerzitu.

Na Viedenskej univerzite 40 rokov prednášal matematiku. Vynikal v riešení algebrických a diferenciálnych rovníc, bol mimoriadne zručný brusič skla a „jemnomechanik“. Venoval sa akustike, a to kmitaniu strún, diferenciálnym rovniciam kmitania strún, matematickej teórii hudobných nástrojov, ďalej balistike, analytickej mechanike, vypracoval projekty plavebného kanálu okolo Pešti. Osobitnú pozornosť venoval optike, kde sú najvýznamnejšie jeho výpočty fotografických objektívov a predovšetkým matematický výpočet korekcie optických sústav.

V roku 1840 dokončil návrhy dvoch objektívov – portrétového a krajinkárskeho (tzv. ortoskopu). Tiež navrhol konštrukcie osvetľovacích a premietacích prístrojov, v princípe jednoduchý, v skutočnosti prevratný dvojoký ďalekohľad, zrkadlovú Petzvalovu lampu a zdokonalil mikroskop. Petzval je považovaný za zakladateľa modernej fotografie.

Od roku 1877 bol na dôchodku. Žil vo Viedni v ústraní, v budove opusteného kláštora na Kahlenbergu, ktorú si po príchode do Viedne prenajal. Petzval mienil vydať knižne súbornú prácu o optike. V marci 1858 predložil obsiahlu správu o svojej 17-ročnej práci v tejto disciplíne a navrhol, že o optike napíše trojzväzkovú prácu. V roku 1859 sa však do jeho bytu vlámali zlodeji. V byte všetko rozhádzali a časť vecí aj spálili. Materiály, ktoré sa zachovali, už nekompletizoval a napísania diela o optike sa vzdal.

Zomrel vo Viedni, kde je pochovaný na tamojšom ústrednom cintoríne. Desať rokov po jeho smrti sa našli časti rukopisov (Teória systémov tónových osnov; Teória oporných čiar; Petzvalove sedemmiestne logaritmy).

Na jeho pamiatku bola v arkádach čestného nádvoria viedenskej univerzity v roku 1901 osadená pamätná tabuľa zásluhou viedenskej Fotografickej spoločnosti. Je po ňom pomenovaných aj niekoľko ulíc v európskych mestách. V roku 1957 bola v Maďarsku založená pamätná Cena Jozefa Petzvala – ocenenie pokrokov dosiahnutých na poli optiky, akustiky, filmovej technológie a videotechnológie, jemnej mechaniky, fotochémie a divadelnej technológie. U nás sa pamätná Medaila Jozefa Petzvala udeľuje tradične za zásluhy o fotografiu. V jeho rodnom dome bolo 2. júla 1964 otvorené múzeum, ako jedno z oddelení Technického múzea v Košiciach s modernou expozíciou dejín optiky a fotografie. V roku 1965 bola pred budovou múzea odhalená jeho busta, ktorej autorom je akademický sochár V. Löffler. V roku 2007 Národná banka Slovenska vydala k 200. výročiu Petzvalovho narodenia striebornú mincu nominálnej hodnoty 200 Sk.

Budova Svetovej meteorologickej organizácie v Ženeve

Meteorológ, RNDr. Miroslav Ondráš, CSc., ktorý sa narodil v Bratislave, sa po rokoch praxe doma i vo Švajčiarsku na tri a pol roka ocitol v africkej Ugande, kde sa podieľal na budovaní tamojšej meteorologickej služby. Po návrate domov popri práci pre slovenský Hydrometeorologický ústav stíhal budovať aj regionálny úrad Svetovej meteorologickej organizácie pre Európu. Svojho času pre Hospodárske noviny povedal: „Extrémna pracovná vyťaženosť v tom čase mi nedovolila venovať potrebný čas deťom a rodine, a tak som sa rozhodol v januári 2002 pracovať len v Ženeve, kam sa rodina za mnou presťahovala.“

Vďaka medzinárodnému uznaniu sa v roku 2007  Dr. Ondráš stal vedúcim divízie pre integrované pozorovacie systémy v ženevskej centrále Svetovej meteorologickej organizácie. Jeho tím má na starosti technickú koordináciu pozorovania počasia a jeho zmien na celom svete. Má „pod palcom“ rozvoj a plánovanie globálneho pozorovacieho systému:„Moje zamestnanie mi umožňuje ovplyvňovať celosvetové dianie v oblasti, za ktorú som zodpovedný. V každej krajine, kde pozorujete a meriate počasie, nájdete ,odtlačky’ svojej práce. Prostredníctvom 189 členských krajín a území vytvárame podmienky pre pozorovanie a meranie parametrov ovzdušia a vody napríklad z pozemných meteorologických staníc, lietadiel, balónov, ako aj bójí či lodí v moriach a oceánoch.“

Dr. Ondráš bol v roku 2010 zodpovedný za prípravu troch dôležitých podujatí v Helsinkách, venovaných kvalitnejším meteorologickým prístrojom a pozorovacím metódam. Cieľom bol  vývoj technológií, prehodnotenie štandardných postupov v pozorovacej sieti a dohoda na budúcich prioritách a stratégiách, ktoré by mali zlepšiť globálny pozorovací systém svetovej organizácie.

Doc. MUDr. Igor Kozák, PhD., MAS z Humenného je renomovaný oftalmológ na Moorfields Eye Hospital Centre, Abu Dhabi. Veľkou mierou sa  pričinil o to, že ťažké operácie oka sú dnes oveľa bezpečnejšie než v minulosti. Jeho metóda sa postupne rozšírila po celých USA, aj inde vo svete. Vyštudoval a doktorský titul získal na Lekárskej fakulte Univerzity Pavla Jozefa Šafárika. Po absolvovaní doktorátu, pôsobení na Anesteziologicko-resuscitačnej klinike, neskôr Očnej klinike Fakultnej nemocnice s poliklinikou v Košiciach, sa zúčastnil na ročnom pracovnom pobyte na Očnej klinike University of South Alabama v meste Mobile, neskôr sa stal odborným asistentom, samostatným vedcom a napokon profesorom na Očnej klinike University of California v San Diegu. Na toto obdobie zaspomínal v www.zemplincanonline.sk: „V San Diegu je najviac špecialistov na ochorenia sietnice na počet obyvateľov v celých Spojených štátoch a rovnako je to aj s inými medicínskymi odbormi. Je tam teda veľmi silná konkurencia, ale aj veľmi dobré podmienky, predovšetkým na výskum.“

Po pôsobení v USA prišla ponuka z Kráľovskej očnej nemocnice v Rijáde, kde mal na starosti špecializáciu atestovaných lekárov. V súčasnosti pôsobí ako primár centra Moorfields Eye Hospital v Abú Dhabí v Spojených Arabských Emirátoch. Tu je predstavený naslovdovne: „Dr. Kozák absolvoval lekárske a oftalmologické školenie na Slovensku, pred vitreoretinálnou klinickou rotáciou v Moorfields Eye Hospital v Londýne a štipendiami v imunológii rohovky a vitreoretinálnej a uveitíde v USA. Pracoval a robil aj výskum na popredných inštitúciách v Saudskej Arábii. Rozsiahlo skúmal, robil klinické skúšky, publikoval a prednášal. Je držiteľom viacerých akademických ocenení a vyznamenaní a členom popredných odborných orgánov v USA, Európe a na Slovensku. Okrem svojich lekárskych úloh sa Dr. Kozák aktívne zapája do programov verejných služieb a vzdelávania.“

Je spoluzakladateľom Očného centra v mexickej Tijuane.

Dr. Kozák je renomovaným odborníkom na celý rad vitreoretinálnych chirurgických výkonov vrátane detskej očnej chirurgie. Vykonáva pokročilé chirurgické postupy a je priekopníkom niektorých laserových techník ošetrenia sietnice. Zúčastnil sa na mnohých klinických štúdiách a v niektorých bol hlavným výskumníkom. Vo veľkej miere publikoval v popredných oftalmických a vedeckých časopisoch a editoval 6 medzinárodných  oftalmologických kníh. Pôsobí ako vedecký recenzent pre viac ako 50 oftalmologických časopisov a je členom redakčnej rady  4 štyroch časopisov.

Vo vydavateľstve SAV vyšla v roku 2014 kniha „Oftalmo-reumatológia“, ktorej je spoluautorom spolu s Prof. MUDr. Jozefom Rovenským, DrSc., FRCP. Kniha je vypredaná.

Aj napriek úspešnej kariére očného lekára mu k spokojnosti niečo chýba (ako povedal pre Hospodárske noviny): „Domov mám stále len jeden, na Slovensku, a často tam bývam iba v mysli.“

Snímky: www.wikipedia.org., www.wikimedia.commons a www.moorfields.ae

Viac o projekte Slováci a svet na www.tulacky.net

(Celkovo 80 pozretí, 1 dnes)

Ďalšie články:

Facebook
Telegram
Twitter
Email

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Účet Klubu Nového slova – IBAN: SK8211000000002624852008
variabilný symbol pre Slovo 52525

Týždenný newsletter