Drahá Marína

Nikdy nás neopustila a ani my ju nikdy neopustíme. O to dobro

Maríne

Básnický nekrológ, v Slatinkách na Morave na Sv. Mikuláša Anno Domini 2022

Dobrý radca a sprievodca

Čerstvý osemdesiatnik Pavol Dinka, rodák zo Skalice, skutočný patriot, publicista, redaktor, autor

Za Rudolfom Belanom

Svoj veľký boj za život ukončil tak veľkolepo, ako ho veľkolepo každý

Rudko, sbohem!

Mohli jsme tehdy při objetí oba puknout pýchou z radosti nad setkáním.

Drahý pán Marenčin

Svojej stovky ste sa fyzicky nedožili, ale v deň vašich stých narodenín

Účet Klubu Nového slova – IBAN: SK8211000000002624852008
variabilný symbol pre Slovo 52525