Zostali verní

Koncert k sedemdesiatinám basistu Petra Mikuláša, potom tryzna za zosnulou korepetítorkou Miladou

Milan Blahynka jubiluje

Literárny vedec, kritik, editor a publicista sa dožíva deväťdesiatich rokov

Odpor je zbytočný

Tvrdí ruská opozičná novinárka Xenia Sobčak

Kunderova smrt

Kundera navzdory duchu doby učil své čtenáře myslet

Za Jozefom Dvorským

(8. mája1950 Lisková – 22. júna 2023 Bratislava)

Milá Milka!

(Môj posledný list drahej priateľke
Milke Zimkovej)

Čarovanie s bábkou

O knihe spomienok Terézie Szabovej-Kornošovej na vlastnú umeleckú dráhu

Poetický šaman

Rozhovor so svetoznámym mímom Milanom Sládkom, ktorý pred niekoľkými dňami oslávil významné

Drahá Marína

Nikdy nás neopustila a ani my ju nikdy neopustíme. O to dobro

Maríne

Básnický nekrológ, v Slatinkách na Morave na Sv. Mikuláša Anno Domini 2022

Účet Klubu Nového slova – IBAN: SK8211000000002624852008
variabilný symbol pre Slovo 52525