Slovensko vo svetovej vede – R. Bajcsyová, J. Barica, J. Bartunek

+ + +

Profesorka Ružena Bajcsyová, rod. Kučerová (angl. Ruzena Bajcsy) sa narodila v Bratislave. Ako informatička a počítačová vedkyňa sa špecializuje na oblasť robotiky. Mala veľmi dramatický osobný život spôsobený ťažkými stratami v rodine počas II. svetovej vojny. Patrí medzi 50 najvýznamnejších vedkýň Ameriky.

Na Slovensku jej v úspešnej vedeckej kariére zabránil predchádzajúci režim, a to aj napriek tomu, že patrila medzi najlepších absolventov Slovenskej technickej univerzity. Komunisti jej nedovolili zostať na škole – musela tvrdo pracovať v továrni spoločnosti Tesla a na univerzitu sa vrátila až po piatich rokoch po doktorát. „Tých päť rokov v Tesle bolo za trest. Za to, že som nebola dobrou komunistkou. V Amerike som začínala úplne od začiatku. Teraz pracujem s robotikou a umelou inteligenciou,“ povedala svojho času pre Hospodárske noviny.

Ku koncu svojej kariéry pôsobila aj ako emeritná riaditeľka ústavu CITRIS (angl. Center for Information Technology Research in the Interest of Society, Centrum pre výskum informačných technológií v záujme spoločnosti) na Kalifornskej univerzite v Berkeley. Bola tiež vedúcou riaditeľstva National Science Foundation v oblasti počítačov a informácií s právomocou nad rozpočtom 500 miliónov dolárov. Od roku 2001pôsobila na Kalifornskej univerzite v Berkeley. Začala tu unikátny projekt: „Už niekoľko rokov sa podieľam na rozvoji tzv. teleimerznej technológie. Ide o digitalizáciu objektov či ľudí, ktorí môžu byť následne umiestnení do virtuálneho prostredia. Túto technológiu demonštrujem prostredníctvom tanca. Mám na to jedného tanečníka v kalifornskom Berkeley, ďalšieho v štáte Illinois na opačnom konci Spojených štátov.“ Na tomto projekte spolupracuje s ďalšími významnými profesormi z Illinoiskej a Kalifornskej univerzity: „Chceme ukázať, že títo tanečníci dokážu v rámci virtuálneho sveta spolu tancovať v reálnom čase, hoci sú od seba fyzicky vzdialení tisícky kilometrov. Je to veľmi úspešné, ukazuje to, čo dokážu dnešné technológie.“

Dr. Ján Barica, Dr.Sc., ekológ, sa narodil vo Varíne; zomrel v meste Burlington, Ontario, Kanada. O tom ako sa ku svojej disciplíne dostal a s ňou do Kanady, kde sa usadil natrvalo, porozprával pri príležitosti medzinárodného festivalu Envirofilm v Banskej Bystrici v roku 2002 novinárke Anne Gudzovej (SME): „Vo Varíne som prežil detstvo, vyrastal som tam, v Žiline som chodil do gymnázia, v Bratislave som vyštudoval chémiu na vtedajšej vysokej škole technickej, v Prahe som potom robil ašpirantúru na vysokej škole poľnohospodárskej, to bol vlastne môj vstup do ekológie. V čase, keď do Československa prišli Rusi, som už vyše roka študoval na univerzite vo Freyburgu v Nemecku. No a tam som dostal veľmi lukratívnu ponuku na trvalé, doživotné miesto v Kanade. Prijal som ju, samozrejme! Mal som vtedy už rodinu, manželku, dvoch malých synov… V Kanade som najskôr pôsobil vo Winnipegu, v provincii Manitoba. Bol som výskumným pracovníkom v ústave, ktorý sa zaoberal výskumom a hospodárením rybného hospodárstva na sladkovodných jazerách a tiež som prednášal na univerzite. Mal som projekty  týkajúce sa prérijných jazerách – v Kanade je spústa jazier, asi tri milióny, hotový raj! Mal som tam peknú experimentálnu stanicu, veľa študentov, „vytrénoval“ som niekoľko doktorov.“

Tu sa dostal aj ku svojej celoživotnej téme, ktorou sa preslávil v odbornom i laickom svete . V spomenutom rozhovore pokračuje: „V osemdesiatom roku som dostal ponuku na miesto vedúceho odboru vodnej ekológie vo Federálnom ústave pre výskum vody v Burlingtone, ktorý je orientovaný na veľké jazerá a nad jedným z nich, nad jazerom Ontario, aj sedí. Bola to pre mňa akoby emigrácia v rámci Kanady, lebo Winnipeg a Burlington sú od seba vzdialené vyše dvoch tisíc kilometrov. V jednom období som bol šéfom najväčšieho projektu na svete, zameranom na rehabilitáciu (v skutočnosti „revitalizáciu“, pozn. autora) a monitoring veľkých jazier. Bol to veľký a úspešný projekt. Od roku 1997 sa reštauráciou (v skutočnosti „revitalizáciou“, pozn. autora) jazier a riek zaoberám ako nezávislý konzultant. Cestujem po svete a radím, ako čistiť jazerá. To je moja špecialita a robím to rád. Som napojený na McMasters University – U.N.U., ktorá je v blízkom meste Hamilton.“

Dr. Ján Barica, ktorý stále skvelo ovláda svoj rodný jazyk, navštívil v auguste 2014 obec Varín, kde na Obecnom úrade daroval Obecnej knižnici svoje celoživotné dielo „Cyclic ecological instabilities in hypereutrophic lakes of Western Canada“ („Cyklická ekologická nestabilita v hyper-eutrofných jazerách Západnej Kanady“). Do nej napísal: „Venujem svojim rodákom s nádejou, že niektorý z nich bude raz pokračovať v mojej práci.“

Doc. MUDr. Jozef Bartunek, PhD. sa narodil v Senici. Po skončení štúdia začínal na IV. Internej klinike LF UK (1987 – 1998), odkiaľ prešiel na Cardiovascular center, OLV Ziekenhuis Aalst (Belgicko, od 2001). Tu sa vypracoval na špičkového kardiológa uznávaného na celom svete. Pre Hospodárske noviny povedal: „Vždy ma to ťahalo skúsiť niečo nové, zlepšovať sa, napredovať. Preto som hľadal možnosť zahraničného pobytu, poslal som desiatky listov so žiadosťou o študijný pobyt. Nakoniec som dostal pozitívnu odpoveď z Belgicka začiatkom roka 1992. Dostal som možnosť ísť na študijný pobyt do kardiovaskulárneho centra v Aalste.“ Dnes je úspešným kardiológom pôsobiacim na popredných pracoviskách v Belgicku a Holandsku, spolupracuje s kardiologickými odborníkmi na celom svete. Aktívne vystupuje na medzinárodných konferenciách, predsedá odborným sekciám a publikuje odborné články. Jeho špecializáciou je intervenčná kardiológia a choroby zlyhania srdca. Venuje sa aj liečbe pacientov: „Staráme sa o 90 lôžok, v práci nám pomáha viac ako 200 zdravotných sestier a technikov. Do roka prijmeme vyše 8-tisíc pacientov a máme okolo 20-tisíc ambulantných pacientov.“ Jeho kolegami boli istý čas aj lekári zo Slovenska, či Česka: „Je tu most, ktorý existuje a prispel k šíreniu dobrého mena našich lekárov v zahraničí.“

Snímky: www.wikipedia.sk, www.smithsfh.com, www.mayoclinicproceedings.org

Viac o projekte Slováci a svet na www.tulacky.net

(Celkovo 114 pozretí, 1 dnes)

Ďalšie články:

Facebook
Telegram
Twitter
Email

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Účet Klubu Nového slova – IBAN: SK8211000000002624852008
variabilný symbol pre Slovo 52525

Týždenný newsletter