Slovensko vo svetovej vede – M. Danišík, J. Gécz, T. Kalinčík

Profesor Martin Danišík, rodák z Malaciek, je geológ a geochronológ, ktorý v súčasnosti pracuje ako vedúci laboratória nízkoteplotnej termochronológie na univerzite Curtin v austrálskom Perthe. Absolvoval štúdium geológie na Prírodovedeckej Fakulte Univerzite Komenského v Bratislave a už počas magisterského štúdia začal pracovať na projektoch na Eberhard Karls univerzite v nemeckom Tübingene, kde sa venoval skúmaniu geodynamiky a vývoja reliéfu na Korzike a získal titul PhD (2005), a neskôr sa habilitoval na profesora (2009). Od roku 2008 do roku 2010 pôsobil na Univerzite Curtin v Perthe; od roku 2010 do roku 2014 pôsobil na Univerzite Waikato v novozélandskom Hamiltone, kde sa začal venovať vulkanológii. Na Univerzitu Curtin sa vrátil v roku 2015, po získaní prestížneho štipendia.


Jozef Gécz (1962)

Profesor Jozef Gécz, ktorý sa narodil v Bratislave, na Adelaidskej univerzite skúma oblasť biológie neurologických postihnutí detí, mozgovej obrny, epilepsie, autizmu a je šéfom prevencie detských postihnutí v Channel 7 Children’s Research Foundation.

Štúdium molekulárnej genetiky a antropológie na Fakulte prírodných vied na Univerzite Komenského v Bratislave úspešne absolvoval v rokoch 1981 až 1986. Ďalším štúdiom na Slovenskej akadémii vied v odbore molekulárnej fyziológie a genetiky získal titul PhD. (1993). V rokoch 1991 – 1993 pôsobil vo Francúzsku na Fakulte medicíny v Marseille a v rokoch 1993 – 1994 v Inštitúte molekulárnej fyziológie a genetiky SAV.

Zlom nastal po jeho presťahovaní do Austrálie, kde začínal v Ženskej a detskej nemocnici v Adelaide (1994 – 2007) na oddelení patológie. Od roku 2009 prednáša na Fakulte zdravotných vied Univerzity v Adelaide. Tu získal aj titul profesora genetiky človeka. V roku 2010 sa stal zakladajúcim členom The Royal College of Pathologists of Australasia (RCPA).

V roku 1999 založil a dodnes je vedúcim programu neurogenetiky v rámci Oddelenia genetiky a molekulárnej patológie, kde na čele 20-členného medzinárodného tímu vedcov hľadá molekulárny základ mentálnych porúch a rôznych druhov epilepsie. Profesor Gécz identifikoval alebo sa podieľal na identifikácii a štúdii viac ako 50 génov pre rôzne ľudské ochorenia za posledných dvadsať rokov.

Už ako študentovi mu v roku 1986 udelili Cenu ministerstva školstva ako jednému z desiatich najlepších študentov v krajine. V roku 1989 dostal Zlatú medailu SAV, v roku 1990 získal cenu Európskej spoločnosti pre ľudskú genetiku, v roku 1991 cenu Federácie európskych biochemických spoločností a v roku 1994 Sörösovej nadácie. Stal sa prezidentom pobočky spoločnosti Human Genetics Society of Australasia (HGSA) a neskôr členom jej rady. V roku 2007 získal cenu za excelentný výskum v rámci južnej Austrálie. V roku 2019 získal titul Vedec roka Južnej Austrálie v oblasti ľudskej genetiky.

Je autorom viac ako 170 samostatných publikácií vo vedeckých časopisoch ako Nature genetics alebo American Journal of Human Genetics. Profesor Gécz nestratil kontakt so Slovenskom, kam sa opakovane vracia z osobných, ako aj pracovných dôvodov.

Profesor Tomáš Kalinčík je neurológ, narodený na Slovensku, ktorý pôsobí ako vedúci oddelenia pre výskum klinických výsledkov (CORe) na Univerzite v Melbourne a MS Center v Royal Melbourne Hospital. Má diplom z medicíny/chirurgie na Karlovej univerzite v Prahe, doktorát z neurovedy na Univerzite v Novom Južnom Walese a postgraduálny certifikát z bioštatistiky na University of Melbourne. Spolu so svojou výskumnou skupinou CORe sa špecializuje na analýzu pozorovacích dát v neurológii. Je predsedom Scientific Leadership Group globálnej spolupráce MSBase. Spustil CORe Advanced Statistics Course, medzinárodný kurz konaný v Melbourne, schválený Európskym výborom pre liečbu a výskum roztrúsenej sklerózy, ktorý vyučuje pokročilé štatistické metódy pre klinických výskumníkov v neurológii. Viedol množstvo medzinárodných spoločných výskumných projektov a jeho práca ovplyvnila klinickú prax v liečbe roztrúsenej sklerózy – vrátane objavov v komparatívnej účinnosti liečby, manažmente zlyhania liečby a individuálnej odpovedi na liečbu. Publikuje v popredných lekárskych a neurologických časopisoch, vrátane JAMA, The Lancet Neurology, Nature Reviews Neurology, JAMA Neurology, Brain and Neurology. Medzi jeho hlavné výskumné záujmy patrí liečba a výsledky SM a neuromyelitis optica, individualizovaná terapia, prognostika (vrátane nových biomarkerov), kauzálna inferencia, epidemiológia a užitočnosť volumetrickej MRI.

Viac o projekte Slováci a svet na www.tulacky.net

(Celkovo 110 pozretí, 1 dnes)

Ďalšie články:

Facebook
Telegram
Twitter
Email

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Účet Klubu Nového slova – IBAN: SK8211000000002624852008
variabilný symbol pre Slovo 52525

Týždenný newsletter