Slovensko vo svetovej vede – M. Popovič, M. Lukáčová-Medviďová, U. Martinowitz

+ + +

Profesor MUDr. Mikuláš Popovič, PhD., ktorý sa narodil v Mukačeve do slovenskej rodiny, je prvým autorom testu na HIV vírus pri ochorení AIDS. V roku 1980 prišiel na stáž vo výskumnom tíme dr. Roberta Galla v laboratóriách Národného onkologického inštitútu v Bethesde, USA. Bol špecialistom v odbore retrovírusov, ktoré dovtedy neboli známe ako patogény u ľudí. V tom čase vypukla pandémia AIDS a vedci hľadali jeho príčinu v najbizarnejších hypotézach: že sú za to zodpovedné niektoré drogy, obľúbené medzi homosexuálmi, cez hľadanie nezvyklej bakteriálnej infekcie až dokonca po hľadanie nového druhu rakoviny. Dr. Gallo však veril, že ide o retrovírus a tak usmernil aj bádanie dr. Popoviča.

Prvenstvo v potvrdení tejto hypotézy však v roku 1983 pripadlo tímu prof. Luca Montagniera v Pasteurovom ústave v Paríži. Gallov tím sa preto zameral na vyvinutie spoľahlivého testu, lebo Nobelova cena sa udeľuje väčšinou za praktické využitie takéhoto objavu. Medzičasom dr. Popovičovi vypršalo povolenie vtedajších úradov na zahraničný pobyt a ďalšie predĺženie odmietli. Dr. Popovič však už bol na dosah epochálneho vedeckého objavu, a tak sa rozhodol riskovať a v USA zostal aj s rodinou. Tým sa dostal do vážnej existenčnej neistoty, ktorú mohla ľahko vyriešiť Nobelova cena. A naozaj, na jar roku 1984 Popovič objav testu publikoval v prestížnom vedeckom časopise Science. Aby svoj objav urýchlil, použil vzorku z francúzskeho laboratória, ale na pokyn svojho vedúceho, dr. Galla, tento zdroj v článku neuviedol. A to bola šanca pre prof. Montagniera predsa len získať Nobelovu cenu. V prvom rade teda Francúzi odmietli americký test vyvinutý Gallom a Popovičom. Päť a pol mesiaca čakali Francúzi na patentovanie vlastného. Za ten čas sa vo Francúzsku z neotestovanej krvi v krvných bankách nakazilo 7 000 ľudí, z toho 1 200 hemofilikov. Všetko jedno, vidina svetového uznania bola silnejšia a prof. Montagnier vyvinul enormné úsilie, aby konkurentov diskvalifikoval. Keď už to prišlo na úroveň prezidentov USA a Francúzska, Američania sa rozhodli ustúpiť. Lenže sa potrebovali aj vyviniť a na to bol emigrant Popovič ideálnym obetným baránkom. The Office of Research Integration (ORI) začal vyšetrovanie s jasným cieľom Popoviča znemožniť. Napriek protestom kolegov-vedcov, novinárov aj politikov ho nakoniec táto „etická komisia“ neeticky odsúdila a cesta prof. Montagniera k Nobelovej cene sa naplnila v roku 2008. Nepomohlo, že dr. Popovič bol už v roku 1993 zbavený všetkých pochybení.

Oficiálna webstránka Univerzity Komenského v roku 2019 uviedla: „Môžeme byť hrdí na nášho vedca svetového mena, prof. Mikuláša (Mika) Popoviča, ktorý v rokoch 1981 – 1990 patril medzi 100 najcitovanejších vedeckých autorov sveta v oblasti teoretickej medicíny. V roku 1993 patril medzi 20 špičkových vedcov, ktorí publikovali svoje práce v časopise Cell, Nature, Science. V roku 1996 začal pracovať ako profesor a vedúci Laboratória vírusovej patogenézy Inštitútu humánnej virológie, University of Maryland, v Baltimore, Maryland (USA), kde pracuje dodnes.“

Profesorka matematiky Mária Lukáčová-Medviďová sa narodila v Košiciach. Jej profesionálna kariéra je príkladne európska: diplom obhájila na Univerzite P. J. Šafárika v Košiciach, titul PhD. na Karlovej Univerzite v Prahe, docentúru na Technickej Univerzite v Brne a profesúru na Technickej Univerzite Hamburg-Harburg.

Nemecko sa jej stalo aj základňou pre ďalšiu vedeckú kariéru. Na prestížnej univerzite v nemeckom Mainzi sa vypracovala medzi uznávaných profesorov tamojšieho matematického inštitútu. Za sebou má množstvo úspešných projektov, ktoré sa stretli s veľkým ohlasom vo vedeckom svete. Už od študentských čias sa špecializuje na matematické modelovanie a simuláciu problémov z praxe. Objavila riešenia, ktoré našli uplatnenie v praktických oblastiach ako medicína, biológia, fyzika či inžinierstvo. Vyvíja unikátne metódy na počítačové simulácie prúdenia tekutín. Jej matematický výskum tak dokáže pomôcť napríklad ľuďom trpiacim na aterosklerózu, zefektívniť prácu chirurgov či zlepšiť predpovede počasia.

Mária Lukáčová-Medviďová nespolupracuje len s nemeckými odborníkmi. Napríklad spoločne s riaditeľom výpočtového laboratória na univerzite Oxforde vypracovali novú numerickú metódu na riešenie rovníc prúdenia, a tak „vylepšili“ evolučnú Galerkinovu metódu. V súčasnosti ich rovnicu využívajú pracoviská na celom svete. Obrovský úspech!

Profesor Uri Martinowitz, lekár-hematológ, sa narodil v Bratislave. Vyštudoval Sackler School of Medicine, ktorá patrí k Univerzite v Tel Avive. Od svojich 17 rokov slúžil v izraelských obranných silách na rozličných pozíciách a bol penzionovaný ako vysoký dôstojník.

Počas štúdia v Sheba Medical Center, Tel Hashomer v Izraeli, sa špecializoval na hemato-onkológiu. Postgraduálne vzdelanie získal v Royal Free and King´s College Hospital v Londýne, hlavne v oblasti diagnostiky a liečby hemofílie a zrážania krvi.

Dr. Martinowitz založil v roku 1980 Centrum pre hemofilikov v Chaim Sheba Medical Centre v Tel Hashomeri a s veľkým tímom sa podieľa na liečbe všetkých foriem hemofílie a krvácavých stavov. Uvedený tím má na starosti aj pacientov s poruchami zrážania krvi. Od roku 1993 sa centrum stalo školiacim miestom pre poruchy hemostázy v rámci Svetovej federácie pre hemofíliu.

Je čestným prezidentom a vedúcou osobnosťou vo výkonnom výbore World Federation of Hemophilia (WFH). Za jeho činorodú prácu pri postgraduálnom vzdelávaní, organizácii workshopov, tréningu hematológov, laborantov, chirurgov a ďalšieho zdravotníckeho personálu získal celý rad vyznamenaní doma aj v zahraničí, napr. Quality of Life Award, the Society of Law udeľovanú izraelským parlamentom, tiež Medicine Exemplary Physician´s Award a celý rad ďalších.

Dr. Martinowitz vyvinul nové liečebné postupy, zlepšil bezpečnosť a redukoval nákladovosť liečby krvácavých stavov. Pritom úzko spolupracoval aj so slovenskými lekármi. Publikuje najmä v medzinárodných časopisoch s vysokým ohlasom, hlavne v oblasti hemofílie, biologických adhezívnych látok, rôznych krvácavých stavov, transfúznej služby a kontroly krvácania v priebehu traumy. Jeho258 odborných publikácií má úctyhodných 14 250 čítaní a objavujú sa až v 10 816 citáciách. World Federation of Hemophilia ocenila spoluprácu Národného hemofilického centra v Bratislave s NHC v Tel Hashomeri v Izraeli. V úvodnom roku 1994 programu udelila prvé každoročné ocenenie pre Dvojicu roka pre uvedené NHC. Ceny prevzala doc. MUDr. Angelika Bátorová, CSc. a prof. Uri Martinowitz. Prezentácia predbežných výsledkov ich spoločnejštúdie bola ocenená cenou HenrihoHoroshowského za najlepšiu prednášku v kategórii „Liečba hemofílie“ na XXIII. kongrese Svetovejhemofilickej federácie v r. 1998 v holandskom Haagu. Ako vidno, profesor Martinowitz na svoje slovenské korene nezabudol.

Viac o projekte Slováci a svet na www.tulacky.net

Snímky: www.learned.cz, www.numerik.mathematik.uni-mainz.de, www.researchgate.net

(Celkovo 90 pozretí, 1 dnes)

Ďalšie články:

Facebook
Telegram
Twitter
Email

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Účet Klubu Nového slova – IBAN: SK8211000000002624852008
variabilný symbol pre Slovo 52525

Týždenný newsletter