Zásadných otázok je viac

K vynikajúcej analýze Iva Šebestíka Zásadní otázka, jakou Washingtonu nikdo nepoložil, pripájam

Hrozbu fašizmu nemožno ignorovať

Neofašistické usporiadanie najagresívnejšie presadzujú tri sektory kapitálu: špekulatívny finančný kapitál, vojensko-priemyselný väzensko-bezpečnostný

Ladislav Hohoš

Globálna finančná oligarchia ako posledné štádium imperializmu. (Lenin o sto rokov neskôr) 

Správa o stave Magoristanu

Existuje jedna krajina, o ktorej hlava štátu, podvodník a úžerník, svojho času povedala, že

Rusko a ľavica

Boris Zala v denníku Pravda (13. 6. 2021) sa hnevá. Nie na všetkých

2020 – Bod obratu?!

Vynikajúci panel Centra globálních studií, interdisciplinárneho pracoviska Filozofického ústavu Akadémie vied Českej

Napredovanie neistoty

Na prvý pohľad sa zdá, že rok 2019 možno pomerne jednoducho charakterizovať

Účet Klubu Nového slova – IBAN: SK8211000000002624852008
variabilný symbol pre Slovo 52525