Ako Amerika vedie ekonomickú vojnu

Autor sprístupňuje a číta recenziu Paula Krugmana na knihu:  Podzemné impérium. Ako Amerika ozbrojila svetovú ekonomiku.

Otázku  v titulku si nekladie nejaký bezvýznamný ľavicový komentátor, ale nositeľ Nobelovej ceny za ekonómiu Paul Krugman. Uznávaný americký odborník tentoraz napísal recenziu do renomovaného časopisu Foreign Affairs a knihu H. Farrell and A. L. Newman Underground Empire. How America Weaponized the World Economy. (Podzemnéimpérium. Ako Amerika ozbrojila svetovú ekonomiku.)

Čo to znamená ozbrojiť svetovú ekonomiku? V hybridnej vojne sa všetky sféry spoločenského života stávajú zbraňami, vrátane technológie, ekonómie a práva. Ak sa dva štáty so svojimi národnými menami rozhodnú uzavrieť obchod, ich meny nemajú možnosť na finančných trhoch obchodovať priamo, ale prostredníctvom bánk, ktoré používajú americké doláre. Všetky banky musia mať prístup k U.S. finančnému systému a teda sa riadiť pravidlami, ktoré stanovil Washington. Lenže existuje ešte jeden menej známy dôvod, prečo USA majú obrovskú prikazovaciu moc nad ekonomikou. Väčšia časť káblov z optických vlákien prenášajúcich dáta po celom svete prechádza cez USA. Na americkej pôde môže NSA monitorovať ich obeh, najjednoduchšie je všetko nahrávať. Takže USA môžu pohodlne vykonávať špionáž všetkých obchodov vo všetkých krajinách. Na základe toho sa môžu rozhodnúť, že konkurenti ohrozujú ich záujmy a uplatniť patričné sankcie.

Špionáž a sankcionovanie sú subjektom podzemného impéria. Farrell a Newman vysvetľujú, ako USA začali využívať a uplatňovať túto hroznú moc. Po atentáte z 11.septembra (2001) začali využívať túto svoju moc, aby zadržovali Čínu a Rusko. Pokiaľ sa niektoré štáty usilovali uniknúť z americkej siete, je to nesmierne ťažké. USA v mene bezpečnosti vytvorili systém, ktorý sa často zneužíva, lebo tieto siete sa stali nástrojmi dominancie. Lenže keď Washington uplatňuje tieto nástroje príliš často, ostatné krajiny tým podnecuje, aby sa snažili zrušiť súčasný medzinárodný poriadok. USA môžu odstaviť Čínu od značnej časti svetovej ekonomiky a spomaliť globálny rast. Washington ďalej môže prostredníctvom svojej autority potrestať štáty a ľudí, ktorí neurobili nič zlého. Experti by sa podľa autorov knihy mali zamyslieť, ako obmedziť alebo úplne zastaviť americké podzemné impérium. Ústredné postavenie USA v globálnom financovaní a prenose dát nepredstavuje nič nového. Na počiatku minulého storočia napríklad britská libra zohrávala rozhodujúcu úlohu v medzinárodných transakciách a väčšina globálnych podmorských káblov prechádzala cez Londýn.

V roku 2023 na rozdiel od roku 2001 odborníci používajú termín hyperglobalizácia, svet je oveľa viac prepojený ako vtedy, globálny obchod a objem medzinárodných transakcií sú neporovnateľné. Uvedené skutočnosti a fakt, že množstvo týchto obchodov prechádza cez banky a káble, ktoré v rámci ekonomickej vojny kontrolujú USA, dáva Washingtonu moc, akú nemala žiadna vláda predtým. Táto dominancia podľa niektorých pozorovateľov poskytuje USA značné ekonomické výhody. Neexistujú žiadne štúdie, ktoré by dokázali prospech z umiestnenia káblov z optických vlákien, resp. ak majú také zisky, sú malé.

Na druhej strane autori ukazujú, že americká kontrola nad svetovou ekonomikou umožňuje uplatňovať nové spôsoby politického vplyvu po roku 2001. Týmito metódami sa podarilo rozbiť operácie teroristov z al-Káidy. Neskôr Washington rozširoval finančný dohľad a používanie sankcií. Doláre obiehajúce v medzinárodných transakciách nie sú vo vreciach bankoviek, ale v bankovom depozite, pričom každá banka s depozitom v USD musí mať prístup k americkému finančnému systému, od ktorého ich USA môžu odrezať. (To je aj prípad slovenského občana, ktorý podlieha americkým sankciám a nemôže disponovať žiadnym majetkom. Pozn. prekl.)

Oveľa zásadnejším dôkazom americkej moci je SWIFT (the Society for Worldwide Interbank Finacial Telecommunication), prostredníctvom ktorej sa realizujú medzinárodné finančné transakcie so sídlom v Belgicku. Po útokoch z roku 2001 však organizácia, ktorej fungovanie závisí od dobrej vôle amerických finančných inštitúcií, začala poskytovať údaje USA. V roku 2012 týmito metódami začali USA uplatňovať brutálne sankcie voči Iránu až po jeho odrezanie od svetového finančného systému. (A odskúšali zavádzanie sankcií, ktoré v roku 2022 začali plošne uplatňovať proti RF. Pozn. prekl). Vláda USA dokáže monitorovať takmer všetku medzinárodnú komunikáciu. Na styčných bodoch, kde sa káble z optických vlákien nachádzajú na americkom území, inštalovali „splitters“ – hranoly, ktoré rozdeľujú svetelné toky (nosiče informácií) na dva prúdy: jeden prúd ide pôvodnému adresátovi, druhý do NSA administrácie, disponujúcej vysoko výkonnými počítačmi.

Iné krajiny, samozrejme, usilujú o špionáž vo vzťahu k USA, osobitne Čína sa usiluje získať pokročilé americké technológie. Napriek veľkému úsiliu nedokázala spochybniť americké prvenstvo. USA stále dominujú, pokiaľ ide o kľúčové intelektuálne vlastníctvo, ani nie o software, ktorý ovláda polovodičové čipy, ale skôr software dizajnu týchto čipov. Podzemné impérium kontroluje doláre, kontroluje informácie a kontroluje intelektuálne vlastníctvo. Takto sa podarilo zasiahnuť a podstatne obmedziť čínsku Huawei. Spoločnosť mohla expandovať s 5G zariadeniami po celom svete. Pod zámienkou, že Huawei obchodovala s Iránom a tým porušila sankcie, postavili predstaviteľku pred súd a prinútili fabriku na Taiwane, aby Huawei prestala dodávať pokročilé čipy. Podľa autorov USA v tichosti viedli postmodernú vojnu s Čínou a vyhrali.

Podobne USA odrezali od svetového finančného systému Severnú Kóreu a úspešne sankcionovali ruskú centrálnu banku. Lenže, ako autori upozorňujú, ak budú USA používať svoju ekonomickú moc príliš voľne, môžu tým podrývať základy tejto moci, preceňujú ju (overreach). Ak USA použijú zbraň USD vo vzťahu k prílišnému počtu krajín, môžu sa tieto úspešne spojiť a zavádzať alternatívne metódy medzinárodných platieb. (Už sa stalo. Pozn. prekl.) Pokiaľ budú krajiny príliš znepokojené špionážou zo strany USA, môžu káble optických vlákien viesť mimo ich územia. A ak Washington príliš obmedzí svoje vývozy, zahraničné firmy sa môžu odvrátiť od ich technológie. Zatiaľ ešte podľa autorov USD vládne napriek „zhubnej obmedzenosti“ Trumpovej administratívy. Skrytá moc Washingtonu pretrváva. Čína ako svetový obchodný dom by sa mohla brániť tým, že obmedzí svoje medzinárodné a informačné toky, čo by malo rovnako vážne následky ako pokusy nahradiť USD. A od vojen bez pušného prachu nie je ďaleko k vojnám s pušným prachom. Ozbrojenie obchodu bolo jedným z dôvodov druhej svetovej vojny, Nemecko a Japonsko boli vtedy vystavené medzinárodným sankciám. Čína by mohla vrátiť úder útokom na Taiwan kvôli polovodičovému priemyslu. Aj keby USA nezneužívali svoje podzemné impérium a nesnažili sa vyprovokovať horúci konflikt, stále je dosť dôvodov obávať sa americkej ekonomickej a dátovej moci, totiž USA nemusia vždy byť v práve. USA urobili množstvo neetických politických rozhodnutí a poškodili nezainteresovaných. Napríklad Trump zaviedol tarify voči Kanade a Európe. Možno si dobre predstaviť, že ak sa po druhý raz dostane k moci, pokúsi sa podkopať ekonomiky krajín, ktoré si dovolia byť kritické ohľadom jeho politiky. Podzemné impérium trpí na nedostatok zodpovednosti (Irak, Ukrajina a i.).

Autori nemajú žiadny zázračný recept na elimináciu uvedených rizík. Navrhujú iba návrat podzemného impéria k sofistikovanému mysleniu, ktorým sa svojho času vyznačovala nukleárna rivalita. Pritom však treba zobrať do úvahy, ako sa zmenila povaha globálnej moci. Podľa recenzenta Krugmana, politici a výskumníci by sa mali spojiť na riešenie týchto problémov. Možným výsledkom by mohlo byť sformovanie medzinárodných pravidiel na využívanie ekonomických styčných bodov spolu so súborom, ktorý by obmedzoval tarify a iné ochranárske opatrenia od založenia GATT v roku 1947. GATT, z ktorej sa vytvorila WTO (od r. 1995) robí viac než iba chráni krajiny pred nimi samými, pred ich zlými inštinktmi. Pokiaľ ide o novšie formy ekonomickej moci, bude ťažké vykonať niečo podobného. Experti by sa však mali pokúsiť o regulácie, ktoré by mali podobný zmierňovací dopad, aby sme udržali svet bezpečným. Stávky sú príliš vysoké, aby sme tieto výzvy ignorovali.

Zdroj: Paul Krugman, The American Way of Economic War, Is Washington Overusing Its Most Powerful Weapons? © Foreign Affairs 2024, V.103, N.1.

Poznámka prekladateľa.

Exminister obrany USA Robert Gates nedávno v interview pre FA povedal: Nobody seems to be afraid of us (Zdá sa, že sa nás nikto nebojí). Samozrejme, dôvodov na obavy je viac než dosť. V každom prípade pre našich politikov podnet na zamyslenie, či netreba „diverzifikovať portfólio“. USA dezindustrializujú EÚ, lebo zaviedli clá a firmy sa sťahujú za oceán. Šialenci v Bruseli sa zrejme podrobia nátlaku a budú viesť vojnu proti Rusku v rámci NATO bez podpory U.S.Army. Nielen USA, ale aj RF z Európy odchádzajú, Čínu oni vyháňajú. Takže z Európy sa stane patrične pauperizovaná periféria svetového diania. Pokiaľ ide o USA, ich gerontokracia pripomína roky po smrti L. I. Brežneva. Henry Kissinger rozlišuje medzi hegemony a leadership. Hegemónia sa zakladá na násilí, vodcovstvo predpokladá aj iné kvality, napríklad schopnosť dobrovoľnej spolupráce (win-win). Politická elita USA aktuálne má na výber.

(Celkovo 332 pozretí, 1 dnes)

Ďalšie články:

Facebook
Telegram
Twitter
Email

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Účet Klubu Nového slova – IBAN: SK8211000000002624852008
variabilný symbol pre Slovo 52525

Týždenný newsletter