Iluze a skutečnost listopadu 1989

Přesně podle očekávání se zmohli předsedové českých politických stran a stálí mainstreamoví hosté

Účet Klubu Nového slova – IBAN: SK8211000000002624852008
variabilný symbol pre Slovo 52525