Putinov plán B

Celý svet dnes žije v napätí a kladie si otázku, aký má Putin pripravený

Covid – Rozdelená spoločnosť

Každá spoločnosť je štruktúrovaná záujmami väčších či menších skupín občanov, ktorých zhoda

Dilema boja proti pandémii

Slovenská vláda na túto dilemu odpovedala jasne už pri nástupe pandémie: zastaviť

Prečo vznikajú exity?

Tak, konečne už je to jasné! Druhá najväčšia ekonomika a vojensky najsilnejší člen

AfD si zaslúži potlesk

Možno niekoho vydesí nadpis tohto článku a zapochybuje, či si otvoril správnu stránku

Mečiarizmus pred súd!

Súčasná diskusia okolo Mečiarových amnestií pohlcuje celé Slovensko a naberá povahu začínajúcej politickej

„Slovák som“

Zmena na čele USA vyvoláva ostré protichodné nálady v americkej spoločnosti.Časť ľudí sa raduje

Účet Klubu Nového slova – IBAN: SK8211000000002624852008
variabilný symbol pre Slovo 52525