Kriticky na okraj akcie zbožšťovanej mimovládnej organizácie GLOBSEC (2. časť)

Program 18. ročníka Bratislavského fóra GLOBSEC 2023

Akcia sa bude konať v troch priestoroch (scénach – stage; žeby papagájčenie po Mníchovskej bezpečnostnej konferencii?): Dunajská scéna (Danube Stage) v hoteli River Park, Lodná scéna GLOBSEC (GLOBSEC Boat Stage) a scéna Márie Terézie (Maria Theresia Stage) v hoteli River Park. Nebudeme sa púšťať do historických debát o tom, ako je Mária Terézia spojená s Bratislavou, ale predpokladáme, že ide o „poklonu“ rakúskemu strategickému partnerovi. Národne uvažujúceho Slováka to príliš nenadchne a asi sa mohla nájsť iná historická postava. Aj tu však máme do činenia s prípadom, že pre šírenie dobrého mena Slovenska v záujme Západu určité kruhy urobia všetko, čo si niekto zaželá.

Hotel  River Park Bratislava, miesto konania konferencie. Snímka: www.wikimedia.org

Opäť podáme, žiaľ, len nezáživný prehľad názvov (tém) diskusií, ktoré sa podľa zverejneného programu majú uskutočniť. Budeme to minimálne komentovať. Prehľad je však dôležitý pre zachytenie toho, ako je zameraný obsah konferencie a aká na nej má byť atmosféra. Vo formách akcií sa objavuje viackrát CHAT (ktovie prečo napísaný zase veľkými písmenami) a niekedy aj Live stream (živý prúd). Názvy (témy) diskusií, ktoré budú na programe, doplníme ešte uvedením „top“ diskutujúcich.

Program 29. mája

Dunajská scéna
Táto scéna i celá konferencia sa začne o 12.00 oficiálnym privítaním a „nastavením“. Nasleduje úvodné slovo Zuzany Čaputovej „Obrana demokracie v mulitpolárnom svete“. Sme zvedaví, čo pani prezidentka exaltovane prečíta z textu pripraveného poradcami, o ktorých strategickom a globálnom myslení zatiaľ neboli predložené nijaké dôkazy. Čakáme aj na to, ako podnieti „prelomové“ nápady a riešenia pri prekonávaní výziev, ktoré súvisia s meniacim sa globálnym poriadkom. K analýze prejavu sa vrátime pri celkovom kritickom zhodnotení obsahu a ducha konferencie. Pre záujemcov bude iste prístupný z viacerých zdrojoch.

Program scény pokračuje témami „Geopolitický moment Európy? Alebo moment geopolitiky?“ a „Dezinformovaná demokracia, demokracia zbavená moci“. Potom sa prednesie „Výzva na globálnu solidaritu a mier“ (vystúpi s ňou Paul Gallagher, sekretár Vatikánu pre vzťahy so štátmi). Nasledujú panely „Ticho na východnom fronte: Pomôcť Ukrajine vyhrať vojnu“ (v tomto prípade porušíme predsavzatie nekomentovať témy, ale vzhľadom na to, že za 40 minút má vystúpiť 5 diskutujúcich, nedá nám, aby sme nepredpokladali, že to môžu byť len krátke, hutné, ale o štvavejšie vojnychtivé reči, vyzývajúce na čo najväčšie dodávky zbraní na Ukrajinu bez toho, aby sa zvažovala efektívnosť tohto postupu a jeho následky), „Nepríjemní populisti: Kto vyhráva bitku nápadov?“ a „Dlhá ruka zákona: zodpovednosť Ruska“. Program dňa zakončí panel „Posilnenie odstrašovacích schopností v 21. storočí“.

Scéna Márie Terézie
Program sa začne o 13.00 témou „Ukrajina: lepšie znovuvybudovanie“. Nasledujú „Umelá inteligencia, algoritmy a ďalší pokrok: fungovanie technológií pre demokraciu“, „Neočakávaná cesta: Ukrajinská cesta do Bruselu“, „METAVERSE: Bezpečný priestor?“, „Od obstarávania po bojisko: technológia pre záchranu“.

Kontroverzné zameranie bude mať asi panel „Precedensy, prezidenti a prípravy: Amerika po roku 2024“. Program zakončí tiež téma, ktorá je značne protirečivá „Nepostrádateľný vodca: Amerika v 21. storočí“. Vystúpi v nej len jeden rečník, a to Mark T. Esper, bývalý minister obrany USA v rokoch 2019 – 2020, ktorého účinkovanie  v tejto funkcii vôbec nevyzeralo nato, že Amerika by mala potenciál byť ešte vodcom…

Lodná scéna GLOBSEC
Budú len dva panely. Prvý na tému „Rozbitie formy: Ako môžu krajiny V4 prekonať výzvy v oblasti inovácií (v spolupráci s IVF)“. Politicky neznámu skratku IVF sme ani pri hľadaní na sieti nedokázali identifikovať. Druhou témou bude „Ako brániť Slovensko pred hybridnými hrozbami?“. Pôjde aj o výnimku, lebo diskusia bude v slovenskom jazyku.

Program 30. mája

Dunajská scéna
Program sa začne o 10.00 panelom „Obrana barikád: Prítomnosť NATO na východnom krídle“. Čas bude naplno využitý a ďalšími témami budú „Rozšírenie EÚ: Späť na správnu cestu? Alebo do úzadia?“, „Manipulácia so zahraničnými informáciami: štrukturácia koherentnej medzinárodnej reakcie?“ (CHAT), „Obnova európskej výzbrojnej základne“, „Mier teraz: Ako?“, „Globálny Izrael: Poučenie z Blízkeho východu“, „Vedenie z centra: stredná a východná Európa v čase vojny“ a „Rozmrazenie? Západný Balkán a cesta do Bruselu“. Deň zakončí téma „NATO: väčšie, lepšie, silnejšie“.

Scéna Márie Terézie
Program sa začína o 9.00 diskusiou „Dva kroky v Tbilisi: odolať Moskve, získať späť Brusel?“. Pokračuje sa panelmi „Kyjev ide po ceste: lekcie získané z ukrajinského bojiska“, „Šampióni: bojovníci za slobodu“ (pozn. – ide o Bielorusko), „Nová globálna ekonomika: kritické zásoby a nebezpečenstvá protekcionizmu“, „Spravodlivosť, odpustenie a zmierenie“, „Ukrajina a Taiwan: prečo záleží na globálnej jednote“, „Neviditeľný bojovník: spätný tlak v kyberpriestore“, „Zmena režimu v Rusku: skutočne, skutočne?“ a „Inovovať pre zjednotenie: súdržnosť, rovnosť a inovačný potenciál EÚ“. Deň zavŕši diskusia „Dvojitý problém – Navigácia v binárnom svete“.

Lodná scéna GLOBSEC
Javisko bude fungovať od 10.00. Začne sa témou „Covid Redux: Preventívna zdravotná starostlivosť a budúca pandémia“. Nasledujúce diskusie budú „Európske politické spoločenstvo v Kišiňove a mimo neho: aký účel, aká budúcnosť?“, „Smerom k pokojnej budúcnosti: Nový úsvit pre južný Kaukaz?“ a „Informačná vojna: Večný boj o srdcia a mysle“. Záverečný panel bude „Vykurované výmeny: Chladiaci klimatický konflikt“.

Program 31. mája

Dunajská scéna
O 9.00 bude otvorený témou „Nepôsobia? Sankcie a ruská ekonomika“. Nasledujú „Zocelení v boji: Vznik geopolitickej Európy“ (vystupuje predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyen), „Otvorené cesty: Balkán späť v obchode“, „Maják v búrke: NATO v nestabilnom svete“ (CHAT). Opäť ide o jeden z paradoxov, keď vystúpiť má Mevlüt Çavuşoğlu, minister zahraničných vecí Turecka. Uvidíme, čo urobí Turecko po tom, keď v druhom kole volieb zvíťazil  Recep Erdoğan.

Po obedňajšej prestávke nasleduje ďalší CHAT „Z Venuše na Mars: Dokáže Európa udržať líniu?“. Pôjde o zlatý klinec programu, v ktorom vystúpi francúzsky prezident Emmanuel Macron a kde vidíme jedinú šancu, že môže zaznieť niečo nové a podnetné (pri všetkej úcte k U. von der Leyenovej nepredpokladáme, že by mohla povedať čosi zásadné a duchaplné). Trojdňový program scény zakončí panel „Frontové línie demokracie: Globálne dôsledky vojny“. Záverečné poznámky odznejú o 15.50.

Scéna Márie Terézie
Program sa tiež začne o 9.00 panelom „Rozšírenie EÚ a posilnenie akčných schopnosti EÚ“. Po pripojení v živom prúde k téme „Zocelení v boji: Vznik geopolitickej Európy“ sa pokračuje diskusiou „Ukrajinská ponuka za bezpečnosť“. Program končí panelom „Energizujúca nezávislosť: Cesta Európy k udržateľnej budúcnosti“. Po ňom sa scéna zase pripojí k CHAT-u „Z Venuše na Mars: Dokáže Európa udržať líniu?“  

Lodná scéna GLOBSEC
Na scéne bude len jedna diskusia s názvom „Vojenská perspektíva strednej a východnej Európy: slovenské a české ozbrojené sily v čase vojny“. Tiež bude nezvykle v slovenskom jazyku.

Najvýznamnejší rečníci na GLOBSEC 2023

Na zozname vystupujúcich a moderátorov je uvedených vyše 180 osôb. Necháme na svedomí bývalého ministra vnútra Romna Mikulca, či kvôli nim bolo treba robiť „kaisermanévre“ policajtov na hraniciach, ku ktorým sa pripojili aj vojaci. Zoznam 1 300 účastníkov konferencie, o ktorom sa často hovorí, nie je k dispozícii.  

Ako sme už uviedli, za osobu č. 1 na akcii považujeme francúzskeho prezidenta E. Macrona. Z vodcov EÚ budú vystupovať U. von der Leyenová a Roberta Metsolová, predsedníčka Európskeho parlamentu. Z tohto parlamentu je prihlásený aj jeho podpredseda Michal Šimečka. Z Európskej komisie vystúpi ešte Věra Jourová, podpredsedníčka komisie a komisárka pre hodnoty a transparentnosť.

Okrem E. Macrona a prezidentky SR má diskutovať aj Aleksandar Vučić, prezident Srbska. O prípadných ďalších prezidentoch nám nie je nič známe.

Oveľa viac – deväť – je predsedov vlád, popr. kancelárov (budeme ich uvádzať v slovenskom abecednom poradí podľa priezviska). Ide o Petra Fialu (ČR), Irakliho Garibašviliho (Gruzínsko), Dimitara Kovačevskeho (Severná Macedónia), Albina Kurtiho (Kosovo, neuznané SR), Karla Nehammera (Rakúsko), Andreja Plenkovića (Chorvátsko), Ediho Ramu (Albánsko) a Ingridu Šimonytė (Litva). Samozrejme, vystúpi aj Ľudovít Ódor, slovenský predseda vlády.

Podpredsedovia vlád sa na konferencii zúčastnia dvaja, a to Ivan Bartoš, podpredseda vlády pre digitalizáciu a minister regionálneho rozvoja ČR a Olha Stefanišyna, podpredsedníčka vlády pre európsku a euroatlantickú integráciu Ukrajiny.

Prítomných je 8 ministrov zahraničných vecí (odhliadneme od rôznych názvov toho úradu v jednotlivých štátoch) José Manuel Albares (Španielsko), Mevlüt Çavuşoğlu (Turecko), Eli Cohen (Izrael), Elmedin Konaković (Bosna a Hercegovina), Jan Lipavský (ČR), Zbigniew Rau (Poľsko), Alexander Schallenberg (Rakúsko). Zoznam dopĺňa za Slovensko Miroslav Wlachovský. Zaradíme k nim aj Paula Gallaghera (sekretára Vatikánu pre vzťahy so štátmi).

Zastúpenie ministrov obrany je slabé. Okrem Hanna Pevkura (Estónsko) to je len slovenský minister Martin Sklenár.

Na akcii sú prítomní aj dvaja ďalší ministri z Chorvátska – Šime Erlić (minister regionálneho rozvoja a fondov EÚ) a Davor Filipović (minister hospodárstva a trvalo udržateľného rozvoja).

Slovensko zastupujú aj minister investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Peter Balík, minister hospodárstva Peter Dovhun, minister zdravotníctva Michal Palkovič a minister vnútra Ivan Šimko. Na konferencii je prítomných viacero štátnych tajomníkov a námestníkov ministrov z niekoľkých štátov.

Z vedúcich predstaviteľov medzinárodných organizácií to je najmä Oľga Algayerová (výkonná tajomníčka Hospodárskej komisie OSN pre Európu), Marija Pejčinović Burićová (generálna tajomníčka Rady Európy) a Werner Hoyer (prezident Európskej investičnej banky).

Bohatý je zoznam rôznych „bývalých“. Sú to traja prezidenti (Milo Đukanović z Čiernej Hory, Kolinda Grabar-Kitarovićová z Chorvátska a Kersti Kaljulaidová z Estónska), dvaja predsedovia vlád (Kiril Petkov z Bulharska a Eduard Heger zo Slovenska). Ministrov nebudeme už vymenovávať – bolo ich najmenej osem, z toho piati zo Slovenska.

Doplníme ešte generálov. Dvaja sú v aktívnej službe a ide o náčelníkov generálnych štábov (Karel Řehka z ČR a Daniel Zmeko zo SR). Bývalí generáli prišli traja z USA a jeden z Francúzska.

Fórum mladých vodcov

V roku 2012 bol súčasťou GLOBSEC-u Bratislava Young Atlanticist Summit, európska časť programu pre mladých profesionálov organizovaná Atlantickou radou, ktorá vyvrcholila účasťou mladých atlantistov na samite NATO v roku 2012 v Chicagu. Cieľom Fóra mladých vodcov (Young Leaders Forum) na GLOBSEC-u od roku 2016 je vytvárať sieť budúcich lídrov, ktorí budú posilňovať transatlantickú spoluprácu. Rozvinula sa aj spolupráca s inými organizáciami, ktoré podporujú angažovanosť mladých vodcov vo verejnej sfére na celom svete (na západný, neoliberálny spôsob).

Podľa tohtoročného programu sa v rámci tohto fóra konajú aj niektoré kultúrno-spoločenské akcie. V odbornej časti je 29. mája podvečer CHAT s R. Metsolovou „Globálna Európa preberá globálnu krízu“; 30. mája je jedna schôdza a štyri diskusie s účastníkmi konferencie a 31. mája tri ďalšie diskusie. Psychicky môžu byť mladí vodcovia v atmosfére GLOBSEC-ov plní očakávaní z možností svojho rozvoja, ale to, čo ich čaká, ich poriadne schladí. A alternatívne, variantne sa na týchto konferenciách rozmýšľať nenaučia.

Niečo o zameraní konferencie

Možno to zjednodušujeme, ale viacero obsahových i organizačných vecí naznačuje snahu podobať sa Mníchovskej bezpečnostnej konferencii. Hoci aj tá v posledných rokoch stráca charakter dialógu, na tohtoročnom GLOBSEC-u necítiť ani najmenší náznak snahy viesť dialóg o bezpečnostných problémoch (čo sa chcelo dosiahnuť účasťou námestníka ministra zahraničných vecí Taiwanu, opäť nestojí za zamyslenie). Porovnaním organizačnej, diplomatickej, politickej a intelektuálnej kapacity konferencií v Mníchove a Bratislave sa preto nebudeme radšej zaoberať…

Zameranie diskusie na základe tém a vystupujúcich sa drží najmä línie bezvýhradne pokračujúcej podpory pre Ukrajinu, ako aj úvah o „zodolnení“ Európy tvárou v tvár vojne. Avšak viaceré témy, ktoré sa zameriavajú na Európu „vo vojne“, sú už scestné i nebezpečné (je vari Európa na Ukrajine vo vojne s Ruskom?). Prekvapujúca je malá pozornosť venovaná NATO a zdá sa, že aj rusofóbia je miernejšia ako v poslednom čase. Z hľadiska globálnych dopadov krízy sa to však v témach „prepísklo“. Povrchne sa len „nahryzlo“ niekoľko odborných i regionálnych problémov, ale ich napojenie na globálny kontext silne kríva.

Na konci uštipačne musíme poznamenať, že ani na načrtnutie „prelomových“ nápadov a riešení pri prekonávaní bezpečnostných výziev vo vytvárajúcom sa multipolárnom svete z toho, čo avizuje program (agenda), to vôbec nevyzerá. Necháme odznieť mediálne vychvaľovanie priebehu konferencie a vytrženie z nej u niektorých osôb v slovenských médiách hlavného prúdu. Za niekoľko dní, pokiaľ ešte konanie konferencie, ktorej význam sa preháňa, neprekryjú iné udalosti, sa k nej a jej dopadom na globálnu bezpečnosť (aj v slovenských súvislostiach) ešte raz vrátime.

(Koniec 2. časti)

František Škvrnda st.: Kriticky na okraj akcie zbožšťovanej mimovládnej organizácie GLOBSEC (1. časť)

(Celkovo 525 pozretí, 1 dnes)

Ďalšie články:

Facebook
Telegram
Twitter
Email

Jedna odpoveď

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Účet Klubu Nového slova – IBAN: SK8211000000002624852008
variabilný symbol pre Slovo 52525

Týždenný newsletter