Digitální lavina

Wall Street Journal se bojí, že čínský digitální jüan podkope finanční dominanci

Autentická ľavica

Počnúc procesom reštaurácie kapitalizmu sa z reálnej politiky začala vytrácať idea a

Brazília sa opäť obracia doľava

Strane pracujúcich patrí medzi politickými subjektmi dôstojné miesto, no svoju líderskú pozíciu

Spomienka na Clementisovcov

Ivan Horváth: „Kým budem žiť, musím dokázať, že Vlado Clementis bol nevinný.“<br

Druhý život pražského jara

Společenská dynamika pražského jara byla mnohem vrstevnatější a otevřenější než dynamika pařížského

Proti grantům

Dlouhé hodiny neplacené a úzkostiplné práce na grantových žádostech a věda, formovaná

Účet Klubu Nového slova – IBAN: SK8211000000002624852008
variabilný symbol pre Slovo 52525