Žongléri slov

V poslednom čase sa nadmerne používajú termíny viažuce sa na históriu spred

Tisovec ostáva Clementisov

Na nedávnom výročnom zhromaždení Klubu Nového slova národná umelkyňa Mária Kráľovičová prevzala

Obete heroickej obrany Leningradu

Posledný januárový víkend si Petrohradčania pripomenuli 75. výročie definitívneho prelomenia takmer dva

Účet Klubu Nového slova – IBAN: SK8211000000002624852008
variabilný symbol pre Slovo 52525