Sedenie na dvoch stoličkách

Povahe hlavného princípu sociálnej demokracie zodpovedajú aj výsledky jej politickej činnosti

O jednej kolónii

Väčšina obyvateľov našej krajiny je hrdá na to, že Slovensko ako štát

Ovládanie, manipulácia más a predčasné voľby – 2. časť (Noam Chomsky)

Až do volieb budeme svedkami politického kanibalizmu a možno predpokladať, že morálka

Účet Klubu Nového slova – IBAN: SK8211000000002624852008
variabilný symbol pre Slovo 52525