Dejiny, hodnoty a krása Slovenska

V dňoch 26. až 28. februára 2024 sa konalo v Štrasburgu, v sídle Európskeho parlamentu a v pavilóne nám známeho mena Louise Weiss (Štefánikovo láskavé parížske zázemie) rozsiahlejšie a mimoriadne významné výstavné podujatie, ktoré má svoje pokračovanie v sídle Stáleho zastúpenia SR pri Európskej únii v Bruseli (1. – 23. marca 2024).

Iniciátorka podujatia, poslankyňa Europarlamentu Katarína Roth Neveďalová a kurátor výstavy Ladislav Skrak.

V štrasburskom sídle Europarlamentu sa podarilo v exkluzívnom a vážnom termíne uskutočniť podujatie, ktoré okrem výtvarnej výstavy umožnilo širšiemu plénu ľudí zo Slovenska nahliadnuť do prostredia a pomerov rokovaní. Takejto „tematickej previerky“, ktorú iniciovala poslankyňa Europarlamentu pani Katarína Roth Neveďalová, „sa zúčastnili“ nielen portréty a diela k dejinám a hodnotám Slovenska (ktoré výstava hrdo pripomenula), ale aj viac ako štyridsiatka hostí zo Slovenska. Z východu, od Bardejova, do Štrasburgu zacestovali členovia jednej z najaktívnejších organizácií Jednoty dôchodcov Slovenska (vedení svojím predstaviteľom Jurajom Philippim), ale aj starosta obce Nižná Vôľa, pán Marcel Kaščák či aktivista Vasil Hudák. Povedľa nich aj mladí stredoškoláci z Vrábľov študujúci na gymnáziu v Nitre – víťazi súťaží. Nie náhodne zostavený komplet hostí dotvárala desiatka predstaviteľov Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov, ako aj workteam umelcov a publicistov – J. Leikert, M. Krno, S. Harangozó, M. Chabadová, M. Molčanová, M. Kvašňovská, B. Lehoťanová, M. Baumgartner, J. Koštialová. Predsedu Matice slovenskej protokolárne zastúpil člen výboru MS Jozef Schwarz.

Časť slovenských účastníkov otvoreni výstavy.

Celok účastníkov otvorenia podujatia, aby sa každý prípadne mohol nájsť.

Pre informovanosť o hodnotách výstavy patrí sa pripomenúť, že nadviazala na uvedenia výstav Klubu výtvarných umelcov a teoretikov na prezidentskej úrovni, resp. na úrovni predsedu vlády SR atď. doma a v zahraničí (Varšava, Budapešť, Moskva, Kyjev, Minsk, Viedeň, Berlín, Peking, Šanghaj atď.), Iniciatívy Klubu sa uskutočňovali tiež v rámci ústredných osláv výročí SNP a oslobodenia, resp. k cyrilo-metodským a štúrovským podnetom. Medzičasom sa aktivity Klubu naviazali na činnosť Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov a Matice slovenskej. Vznikli tak stála expozícia SZPB Za slobodu! v sídle odbojárskeho Zväzu v Bratislave a na pôde Matice slovenskej Galéria Výtvarného odboru v sídle Matice v Bratislave. Z týchto zdrojov a iniciatív, ale aj z ich popularity a omladenia, vznikol reprezentatívny komplet autorov a diel na výstave v Štrasburgu a v Bruseli. Nesie názov Dejiny, hodnoty a krása Slovenska.

Podujatie v Štrasburgu malo aj ďalšie dimenzie. Kultúrno-politickú mali vystúpenia Kataríny Roth Neveďalovej a Moniky Beňovej. Poskytli dôverný obraz o stave europovedomia. Blížia sa voľby a majú aj argumenty aj riešenia, takže držíme palce.

Druhá dimenzia je akt uznania. Na vernisáži sa zúčastnili ďalší naši europoslanci – Róbert Hajšel a Miroslav Radačovský. Asistovali im pani Clara Eugenia Aguilera García zo Španielska. Ako žena bola uchvátená textilom pani Evy Trizuljakovej.

Podpredseda Európskeho parlamentu, socialista Marc Angel, na snímke, vrcholný predstaviteľ EÚ z Luxemburska, bol nielen prítomný, ale priam nadšený. Nafotografoval si A. Dubčeka od majstra T. Baníka. A prejavil záujem zakúpiť si Bratislavu od majstra M. Gašpara, úplne dolu vľavo. Ide pritom o dar pani Romany Tabák Matici slovenskej. Darovacia listina ešte nie je podpísaná. Uvidíme, čo jej poradíme.

Autor PhDr. Ladislav Skrak je predseda Klubu výtvarných umelcov a teoretikov a kurátor výstavy

(Celkovo 147 pozretí, 1 dnes)

Ďalšie články:

Facebook
Telegram
Twitter
Email

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Účet Klubu Nového slova – IBAN: SK8211000000002624852008
variabilný symbol pre Slovo 52525

Týždenný newsletter