Odovzdávanie výročných Cien humanistov 2024

Tohtoročné Dni humanistov sa konali 22. júna 2024. Slávnostné podujatie v Robotníckom dome v Banskej Bystrici otvoril predseda Spoločnosti Prometheus Roman Hradecký.  

V úvode privítal účastníkov, ktorí prišli na slávnostné výročné odovzdávanie ocenení Humanista roka a Veľvyslanec humanizmu. Pripomenul zameranie činnosti Spoločnosti Prometheus i históriu odovzdávania ocenení, ktoré sa tohto roku uskutočnilo už po 17. raz. Spoločnosť ho organizuje čo najbližšie ku Svetovému dňa humanistov, ktorý sa pripomína každoročne 21. júna, na deň letného slnovratu.

Humanista roka 2024 J. Lysý i Veľvyslanec humanizmu 2024 P. Lengyel počas príjemného rozhovoru zistili, že ich spája aj spoločné poznanie rodiska Jozefa Lysého a ľudí v ňom – opäť sa potvrdilo staré známe, že Slovensko je malé…

Udeľovanie výročných Cien humanistov je každoročne súčasťou Dní humanistov, ktoré Spoločnosť Prometheus – združenie svetských humanistov organizuje pravidelne, pôvodne v Bratislave a od roku 2018 v Banskej Bystrici. Aj tento rok prevzal nad nimi záštitu primátor mesta Banská Bystrica Ján Nosko.

Na Slovensku je zložité presviedčať o mieste a význame humanizmu v dnešných časoch esejami, knihami, besedami či rôznymi dialógmi. O humanizme na Slovensku vypovedajú najzrozumiteľnejšie a najpresvedčivejšie konkrétne príbehy nositeľov výročných Cien humanistov; ich životné príbehy a činy najlepšie prezentujú humanizmus v každodennom živote i v praxi. Dokazujú to aj nositelia všetkých sedemnástich ročníkov Cien humanistov, ktorí sú uvedení na internetovej stránke Spoločnosti Prometheus v časti Dvorana slovenského humanizmu.

Po oficiálnom otvorení sa funkcie moderátora ujal rozhlasový redaktor, moderátor, scenárista, publicista a spisovateľ Fedor Mikovič, ktorý postupne uvádzal kultúrny program i laudatia ocenených humanistov.

Ocenenie Humanista roka 2024 prevzal Jozef Lysý (druhý zľava) od predsedu spoločnosti Prometheus Romana Hradeckého

Ocenenie Humanista roka 2024 prevzal prof. PhDr. Jozef Lysý, CSc., u ktorého slovenskí humanisti ocenili najmä cieľavedomé dlhodobé vytváranie podmienok a priestoru pre kultivovanú výmenu názorov a rešpekt k názorom iných. V tejto súvislosti ocenili nielen jeho pedagogickú prácu, ale aj dlhoročnú prácu v Klube Nového Slova, ktoré sa stalo podľa názoru humanistov ojedinelou platformou slobodného dialógu na Slovensku. Celé laudatio (slávnostný prejav) si môžete prečítať kliknutím na meno Humanistu roka profesora Jozefa Lysého.

Čestným titulom Veľvyslanec humanizmu 2024 bol ocenený plastický chirurg MUDr. Peter Lengyel, PhD., predovšetkým za každodenný hlboko ľudský a humánny prístup k pacientom a k výkonu profesie lekára. Jeho vzácny a hlboko ľudský vzťah k poslaniu lekára, ale aj k jednotlivým pacientom, je jedinečnou ukážkou praktického humanizmu. O nositeľovi titulu Veľvyslanec humanizmu Petrovi Lengyelovi sa viac dozviete v texte laudatia.  

Vzhľad Cien humanistov je veľmi dôstojný a je vyjadrením hlbokej úcty a rešpektu k ich nositeľom, ich hodnotám a životnému príbehu. Aj preto o nositeľoch nerozhodujú členovia Spoločnosti Prometheus hlasovaním, ale diskusiou a spoločným konsenzom, zhodou na ocenených. Od druhého ročníka laureáti cien dostávajú plakety, ktorých výtvarným autorom je Erik Šille, výrazná maliarska osobnosť strednej generácie na Slovensku. Ceny sú osadené v originálnych drevených kazetách. Okrem tradičnej kytice a čiapky s logom Spoločnosti Prometheus boli ceny doplnené o exkluzívny mix piva od nášho viacročného sponzora, banskobystrického Pivovaru Urpiner a tlačenú podobu Dvorany slovenského humanizmu.

V kultúrnom programe účinkovalo Duo Slavonic – huslista MgA. Andrej Baran, artD. a gitarista Mgr. art. Jozef Vohár, ArtD, ktorí na slávnostný deň vybrali a interpretovali štyri skladby. Prvú pri otvorení a ďalšie striedavo pri udeľovaní jednotlivých ocenení. V krátkom rozhovore moderátor Fedor Mikovič predstavil nielen umelecké duo, ale obom hudobníkom aj umožnil, aby predstavili vybrané skladby a okolnosti ich vzniku. Ich vystúpenie prijali diváci s veľkým ohlasom – dnes zrelí umelci hrali totiž na udeľovaní Cien humanistov už na začiatku svojej profesionálnej kariéry v roku 2012, vo Faustovej sieni Mestského múzea v Bratislave.

Fedor Mikovič (v strede) preukázal svoju profesionalitu aj pri rozhovore s mladými umelcami, ktorí mu však dokázali úspešne sekundovať nielen svojím umením, ale aj vtipom a pohotovosťou

Súčasťou programu Dní humanistov je tradične malé občerstvenie, spojené s pozdravom slnka – pohárom dobrého vína. Čarovná a milá je skutočnosť, že toto občerstvenie pripravujú členovia Spoločnosti Prometheus a ich rodiny. Každý sa chce prezentovať osobitným gurmánskym zážitkom, ponúknuť vzácnu pochutinu či zákusok. O to príjemnejšie sa zotrváva v priateľských rozhovoroch humanistov z celého Slovenska. A potom už zostáva len zapriať si navzájom dovidenia na budúcoročnom sviatku humanistov – Dňoch humanistov 2025.

Snímky: František Jedinák (ktorý je aj spoluautorom textu) a Jozef Horváth

(Celkovo 463 pozretí, 4 dnes)

Ďalšie články:

Facebook
Telegram
Twitter
Email

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Účet Klubu Nového slova – IBAN: SK8211000000002624852008
variabilný symbol pre Slovo 52525

Týždenný newsletter