Globálne trendy 2030 2

Aké sú teda Globálne trendy 2030 z pohľadu analytikov spravodajskej komunity USA? Už

Globálne trendy 2030 1

Pred niekoľkými dňami vyšla už piata analýza Národného spravodajského výboru (National Intelligence

Vojny a ozbrojené konflikty

Pri bezpečnostno-politickom hodnotení vývoja medzinárodnej bezpečnosti sa zameriame na najvýznamnejšie vojny a

Budúcnosť terorizmu a boj s ním

V súčasnosti existujú dva pohľady na terorizmus: symptomatický a preventívny. Symptomatický vychádza

Žoldnieri 21. storočia

Zmeny v medzinárodnej bezpečnosti, ktoré sa udiali po skončení studenej vojny, majú

Preteky v zbrojení

Tridsiata štvrtá výročná správa Štokholmského medzinárodného inštitútu pre výskum mieru (Stockholm International

Blízkovýchodný terorizmus

Pojem stredovýchodného terorizmu je orientačný a v súčasnosti nemá už len geografický

Európska kolíska

Európa je kolískou novodobého terorizmu, ktorý sa na tomto kontinente vyvíjal po

Štyri novodobé vlny

Po skončení seriálu Politický zemepis od Svetozára Krnu prinášame seriál bezpečnostného experta

Model bez účasti odbornej verejnosti

Sériu bezpečnostno-politických dokumentov schválených vlani Národnou radou SR po troch stratégiách (bezpečnostnej,

Zvýši sa export lietadiel

Podľa údajov ročenky Military Balance 2000–2001, vydanej Medzinárodným inštitútom pre strategické štúdie

Systém vzájomnej pomoci

Zmenená bezpečnostná situácia po zániku bipolárneho rozdelenia sveta sa výrazne premietla nielen

Zabúda sa na koordináciu

  Zmeny v bezpečnostnej oblasti v posledných rokoch viedli aj k novým

Len aby sme v hanbe nezostali

Zadržanie troch údajných príslušníkov pravej IRA na Slovensku v júli tohto roku

V roku 2000 bolo 25 konfliktov

Vo švédskom Göteborgu nedávno prezentovali nové vydanie jednej z najprestížnejších bezpečnostnopolitických ročeniek

Účet Klubu Nového slova – IBAN: SK8211000000002624852008
variabilný symbol pre Slovo 52525