Kto určuje kultúrne normy

Príťažlivosť protestu, romantizácia revolúcie a realita radikálnej politiky v kultúrnej hegemónii kapitalizmu

Účet Klubu Nového slova – IBAN: SK8211000000002624852008
variabilný symbol pre Slovo 52525