Prehľady teroristických organizácií

Súčasťou rozsiahlych prameňov informácií o terorizme sú prehľady teroristických organizácií a skupín. Ich spracovanie však naráža na viaceré problémy. Ide najmä o to, že sa pripravujú na základe nejednotných kritérií a znakov, pričom prevažuje najmä bezprostrednosť hrozby pôsobenia terorizmu. Komplikácie prinášajú aj rozdiely v právnom vymedzení terorizmu v jednotlivých krajinách i v odbornej terminológii používanej pri analýze a charakteristike terorizmu. V neposlednom rade niektoré teroristické zoskupenia vystupujú pod viacerými názvami a ustavične dochádza k zmenám aj v nich samotných – štiepia sa, zanikajú, mení sa ich zloženie, orientácia a podobne. Zoznamy sa pripravujú dvoma základnými spôsobmi: ako oficiálne zoznamy vydávané rozličnými štátnymi orgánmi a ako zoznamy, ktoré sú spracované v odbornej literatúre. Z oficiálnych zoznamov patrí medzi najznámejšie každoročne vydávaný materiál Ministerstva zahraničných vecí USA Patterns of Global Terrorism, ktorého súčasťou je aj prehľad teroristických skupín. V prehľade zverejnenom v máji tohto roku sa uvádza 33 skupín z celého sveta. Ide o Al-Džamaja al-Islamíja (Islamské skupiny), Al-Džihád (Egyptský islamský džihád), al-Káida, Asbat al-Ansar, Baskická vlasť a sloboda (ETA), Brigáda martýrov Al-Aksa, Front oslobodenia Palestíny, Hamas (Islamské hnutie odporu), Harakat al Mudžahedin (Hnutie svätých bojovníkov), Hizballáh (Strana boha), Jaiš-e-Mohamed (Mohamedova armáda), Kahane Chai (Kach), Laškar-e-Tajíba (Armáda spravodlivých), Ľudový front oslobodenia Palestíny, Ľudový front oslobodenia Palestíny – Hlavné velenie, Organizácia Mudžahedin-e Chalk, Organizácia Abú Nidála, Ozbrojené islamské skupiny (GIA), Najvyššia pravda Aumu (Aum šinrikjó, Aleph), Národná oslobodzovacia armáda (Kolumbia), Palestínsky islamský džihád, Pravá IRA (Real IRA – RIRA), Revolučné ozbrojené sily Kolumbie, Revolučné bunky, Revolučná organizácia 17. novembra, Revolučná ľudová oslobodzovacia strana/front, Salafistická skupina výzvy a boja, Skupina Abú Sajáfa, Spojené sebaobranné sily/skupiny Kolumbie, Strana kurdských pracujúcich (PKK), Svetlá cesta (Sendero Luminoso), Tigre oslobodenia tamilského Eelamu (LTTE), Uzbekistanské islamské hnutie. Britský zákon o terorizme z roku 2000 na základe šiestich kritérií (podstata a rozsah skupiny, jej aktivity, hrozba pôsobenia skupiny vo Veľkej Británii, hrozba pôsobenia skupiny pre britských občanov vo svete, miera prítomnosti skupiny v Británii, potreba podpory iných krajín v globálnom boji proti terorizmu) zakazuje v krajine pôsobenie 21 zahraničných skupín, ktoré vyvíjajú politické násilie. Ide o organizácie: Adenská islamská armáda (Jemen), al-Káida (sieť Usámu bin Ládina), Babbar Chalsa (India), Egyptský islamský džihád, ETA (Španielsko), GIA (Alžírsko), Hamas (Palestína), Harakat al Mudžahedin (Pakistan), Hizballáh (Libanon), Islamské skupiny (Egypt), Jaiš-e-Mohamed (Pakistan), Laškar-e-Tajíba (Pakistan), Ľudová revolučná osloboditeľská strana (Turecko), LTTE (Srí Lanka), Medzinárodná federácia mladých sikhov (India), Mudžahedín-e Chalk (Irán), Organizácia Abú Nidála (Irak), Palestínsky islamský džihád, PKK (Turecko), Revolučná organizácia 17. novembra (Grécko), Salafistická skupina výzvy a boja (Alžírsko). Podľa ďalších britských zákonov sú proskribované všetky zoskupenia, ktoré sú spojené s IRA, alebo sa od nej odčlenili. Na zozname teroristických skupín spracovanom v EÚ v roku 2001 sa uvádzajú Antifašistické skupiny odporu prvého októbra (Grupos de Resistencia Antifascista Primero de Octubre – GRAPO), Červenorukí obrancovia (RHD), ETA, ku ktorej sa priraďujú aj ďalšie organizácie – K. a. s., Xaki, Ekin, Jarrai-Haika-Seki, Gestoras pro-amnistia; Hamas-Izz al Din al-Kásim (kásimovské brigády – teroristické krídlo Hamasu), Lojalistické dobrovoľnícke sily (LVF), Oranžskí dobrovoľníci (OV), Palestínsky islamský džihád, Pravá IRA (Real IRA), Revolučné bojové skupiny (Epanastiki Pyrines), Revolučná organizácia 17. novembra (Epanastiki Organosi 17. Noemvri), Revolučný ľudový boj (Epanastikos Laikos Agonas – ELA), Stála IRA (Continuity IRA – CIRA), Ulsterská obranná asociácia/Ulsterskí bojovníci za slobodu (UDA/UFF). Uvažuje sa o tom, že sa do zoznamu doplnia palestínske organizácie. Príkladom odbornej publikácie je ročenka londýnskeho Mezinárodného inštitútu pre strategické štúdie vychádzajúca už vyše tridsať rokov pod názvom Military Balance. V roku 2001 sa v nej prvýkrát objavila príloha Vybrané neštátne ozbrojené skupiny, ktorá prináša skoro sto skupín. Ide o organizované a ozbrojené opozičné skupiny s otvorene vyjadrenými politickými cieľmi, ktoré pôsobia nezávisle od štátu či vlády. Nie sú to teda len teroristické skupiny, ale aj malé partizánske, gerilové armády či ozbrojené úderky extrémistických hnutí. Na základe teritoriálneho kritéria ich zaraďujú do týchto oblastí: Európa (17 skupín), Rusko (1), Blízky východ a severná Afrika (22), Stredná a južná Ázia (10), východná Ázia a Austrália (21), Karibská a Latinská Amerika (6), subsaharská Afrika (21). Nabudúce: BudúcnosŤ terorizmu a boj s ním

(Celkovo 1 pozretí, 1 dnes)

Ďalšie články:

Facebook
Telegram
Twitter
Email

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Účet Klubu Nového slova – IBAN: SK8211000000002624852008
variabilný symbol pre Slovo 52525

Týždenný newsletter