Nie prepisovaniu dejín!

O nevyhnutnosti brániť historickú pamäť v súvislosti s výročím ukončenia II. svetovej

Účet Klubu Nového slova – IBAN: SK8211000000002624852008
variabilný symbol pre Slovo 52525