Nie prepisovaniu dejín!

O nevyhnutnosti brániť historickú pamäť v súvislosti s výročím ukončenia II. svetovej

Ďalšie jasné víťazstvo CDU

Severné Porýnie-Vestfálsko je z hľadiska počtu obyvateľov – necelých 18 miliónov – najľudnatejšou

Prvý rok Bidena 2

Prvá časť: Prvý rok Bidena 1 Ďalšie aspekty zahraničnej politiky administratívy J.

Prvý rok Bidena 1.

Ťaživú covidovú atmosféra na Slovensku dokázali zarytí stúpenci USA ešte viac stemniť

Odloženie volieb v Líbyi

Odloženie parlamentných volieb na poslednú chvíľu – dva dni pred ich konaním,

Povolebný vývoj v Nemecku (1)

Voľby do 20. Bundestagu nepriniesli žiadne veľké prekvapenie – splnili sa predvolebné prognózy,

Účet Klubu Nového slova – IBAN: SK8211000000002624852008
variabilný symbol pre Slovo 52525