Ďalšie jasné víťazstvo CDU

Severné Porýnie-Vestfálsko je z hľadiska počtu obyvateľov – necelých 18 miliónov – najľudnatejšou

Prvý rok Bidena 2

Prvá časť: Prvý rok Bidena 1. Ďalšie aspekty zahraničnej politiky administratívy J.

Prvý rok Bidena 1.

Ťaživú covidovú atmosféra na Slovensku dokázali zarytí stúpenci USA ešte viac stemniť

Odloženie volieb v Líbyi

Odloženie parlamentných volieb na poslednú chvíľu – dva dni pred ich konaním,

Povolebný vývoj v Nemecku (1)

Voľby do 20. Bundestagu nepriniesli žiadne veľké prekvapenie – splnili sa predvolebné prognózy,

O dejinách Čiernej Hory

Malé územie obývané Slovanmi je už niekoľko storočí predmetom zvýšeného záujmu Osmanov

Účet Klubu Nového slova – IBAN: SK8211000000002624852008
variabilný symbol pre Slovo 52525