Za frontom front

ZMENA: Podujatie Inštitútu ASA a Klubu Nového slova bude 2. mája 2024<br

Anton Hrnko: Čudná zbierka

Politika Západu voči Ukrajine sa mi zdá nepoctivá. Hlavné zdôvodňovanie podpory Ukrajincov

Anton Hrnko: Neofyti

Termínom neofyt sa označovali v ranom kresťanstve ľudia, ktorí vstúpili do ranokresťanských

Účet Klubu Nového slova – IBAN: SK8211000000002624852008
variabilný symbol pre Slovo 52525