Anton Hrnko: Neofyti

Termínom neofyt sa označovali v ranom kresťanstve ľudia, ktorí vstúpili do ranokresťanských

Účet Klubu Nového slova – IBAN: SK8211000000002624852008
variabilný symbol pre Slovo 52525