Čo ukázalo referendum

Potrebujeme intelektuálnu, duchovnú, aj kultúrnu elitu, ktorá nájde spôsob ako aktivizovať občanov

Bráň sa, Slovensko!

Čo sa to s nami deje? Keď bolo zle, našli sa literáti,

Účet Klubu Nového slova – IBAN: SK8211000000002624852008
variabilný symbol pre Slovo 52525