Milan Blahynka jubiluje

Literárny vedec, kritik, editor a publicista sa dožíva deväťdesiatich rokov

Dobrý radca a sprievodca

Čerstvý osemdesiatnik Pavol Dinka, rodák zo Skalice, skutočný patriot, publicista, redaktor, autor

Eseje v tieni pandémie

Redaktor Literárneho týždenníka, novinár, politológ a esejista Pavol Dinka vydal v krátkom

Za Julom Balcom

Odchádzajú nám kamaráti… Po Ľubošovi Juríkovi si smrť vyvolila aj Jula Balca.

Švejk sa vracia

Nezabudnuteľná postava dobrého vojaka Josefa Švejka, ktorou výrazne obohatil Jaroslav Hašek nielen

Esej ako výzva

Je nesporné, že esej patrí k najnáročnejším druhom literárnej tvorby, konkrétnejšie reflexívnej

Na príbehu záleží

Vo svojom najnovšom románe nadväzuje skúsený a obľúbený prozaik Peter Holka na

Zopár pokusov o haiku

        Myslíš, že už vieš         načo je kvetu včela         o

Spomienky na leto

JÚN Sú teraz dni plné lipového kvetu s vôňami, ktoré nám hlavy

Aj Nabokov môže nudiť

Problematika totalitných režimov, s reálnym či dystopickým pohľadom na ich existenciu, má

Tajomstvo slepého ok(n)a

Literárne všestranne disponovaný Jaroslav Čejka (básnik, prozaik, dramatik, bloger) vydal pod pseudonymom

Knižka ako odkaz

Svoju najnovšiu knižku s príťažlivým názvom Ako mladnú muži (Vydavateľstvo Spolku slovenských

Cesta hľadačstva pravdy

Pavol Dinka pripravil už svoju jedenástu knihu z oblasti literatúry faktu, tentoraz s názvom

Groteska nie celkom globálna

Márius Kopcsay vydal rozmernú prózu, román Asvabaždénije, opatrený aj podtitulom Geopolitická groteska

Ťažká diagnóza

Zrejme si ešte nikto na svete nedal tú námahu, aby spočítal, koľko

Nepremárnený život

Všestranne disponovaný  český autor Jaroslav Čejka (básnik, prozaik, dramatik, autor detektívok) vo

Nádej menom Dubček

Vznik nového románu Ľuboša Juríka  Alexander Dubček / Rok dlhší ako storočie

Príbeh Novorusa

Ruský prozaik Jurij Poľakov (1954) sa už nášmu čitateľovi predstavil svojimi dvoma

Utrpenie Mikuláša Horna

Básnik, dramatik a prozaik Peter Gregor (1944 – 2014) členil svoje spisovateľské

Malý román, málo lásky

Prozaik strednej generácie Balla (1967) je už skúseným a dostatočne etablovaným autorom

Tma pred nami, tma v nás

Spisovateľ Jozef Karika (1978) patrí už ku skúseným autorom. Vo svojich prvých

Zaťať do živého

Básnik, prozaik, prekladateľ a esejista Ivan Čičmanec (1942) sa stal na Slovensku

Ostrohranný jednouholník

Prozaik Márius Kopcsay sa v svojich prózach takmer výlučne zaoberá témou outsiderstva.

V sieti pamäti

Je to až na podiv, ako si človek nevie pripustiť, že už sa

Dve tváre jednej mince

Prozaik Pavel Vilikovský má za sebou úspešný a plodný rok. Podarilo sa mu

Rozhovory s majstrami

Prozaik a publicista Ľuboš Jurík vydal ďalšiu knihu rozhovorov s poprednými svetovými i slovenskými

Dve novely Sándora Máraia

Vydavateľstvo Kalligram si dalo za cieľ pripraviť do tlače celé dielo maďarského

Smäd tela či nepokoj duše?

Mikuláš Kočan (1946) patrí k málu slovenských spisovateľov oplývajúcich univerzálnymi schopnosťami. Svoje tvorivé

Ťahák podľa Feldeka

Majster všetkých literárnych žánrov a skutočný „homo scribens“ všetkými literárnymi i inými masťami mazaný

Glosy nielen o jazyku

Všestranne tvorivo disponovaná Inge Hrubaničová (participuje na činnosti viacerých bratislavských divadiel, píše

Naliehavá záležitosť

Prozaička a dramatička Jana Juráňová (1957) vydala ďalšiu pozoruhodnú knihu, románovú novelu Nevybavená

Pestrá paleta poviedok

Vydavateľstvo F. R. & G. kladie dôraz na vydávanie pôvodných básnických, prozaických

Poviedky o človeku v ohrození

Básnik, prekladateľ, literárny kritik, vedec a vysokoškolský pedagóg Igor Hochel (1953) sa predstavuje

Súkromný prelet dejinami

Český básnik, prozaik a dramatik Jaroslav Čejka (1943) vydal románovú fresku Odcizená krajina

Sugestívna moc pamäti

Postmoderný prozaik ruského pôvodu Vladimír Nabokov (1899 – 1977) stihol napísať okrem

Účet Klubu Nového slova – IBAN: SK8211000000002624852008
variabilný symbol pre Slovo 52525