Milan Blahynka jubiluje

Literárny vedec, kritik, editor a publicista sa dožíva v plnom tvorivom nasadení úctyhodných 90 rokov. Narodil sa 29. augusta 1933 v Ružomberku, no po pobytoch v Námestove a v Banskej Bystrici, kde jeho otec pracoval v štátnych službách, osud zavial jeho rodinu do historických krajov českých a moravsko-slezských.

Milan Blahynka.
Foto: Eva Kotarbová | Haló, Ostrava!

Od svojho vstupu do literárneho sveta sa zaoberal súčasnou českou a slovenskou literatúrou, najmä medzivojnovými avantgardami. Napísal niekoľko monografií o českých spisovateľoch (V. Vančura, M. Pujmanová, V. Nezval, M. Florian, J. Kainar a i.). Na vydanie pripravil 11 zväzkov z diela V. Nezvala. Množstvo statí, kritických článkov, recenzií, ktoré za svoj bohatý tvorivý život napísal a vydal, by sa dalo rátať zrejme na tisíce. V súčasnosti je pravidelným prispievateľom literárnej prílohy Haló novín LUK, ktorú rediguje Karel Sýs. Prispieval aj do slovenských literárnych časopisov Romboid a Slovenské pohľady a aj do Nového slova.

V ostatnom čase publikoval zaujímavé a významné knihy – v roku 2017 to bol titul Byla jednou jedna…básnická generace takzvaných pětatřicátniků /disertacio apologetica/ o silnej zostave básnikov, elitnej deviatke, ako Jiří Žáček, Karel Sýs, Jaromír Pelc, Petr Skarlant, Josef Peterka, Jaroslav Čejka, Michal Černík, Josef Šimona a Petr Cincibuch. V nej precízne zosumarizoval tvorbu uvedených, načrtol ich básnické profily s dôrazom na  originalitu a prínos týchto tvorcov do modernej českej literatúry konca 20. a začiatku 21. storočia, kedy sa však títo tvorcovia ocitli v nemilosti.

V publikáciách Sedm kapitol o díle Milana Kundery (2019) a Glosy k losu Člověka v době prokurátorů (2020) sa vyslovil k niektorým útokom na tohto svetového spisovateľa, využívajúc skutočnosť, že sa Kunderovou tvorbou zaoberal už od jeho literárnych začiatkov. V týchto knihách poukázal na podstatné javy Kunderovej poetiky a svetonázorovej orientácie s dôrazom na apologetiku, dôkladne využitú v publikácii o generácii básnickej deviatky.

V mene čitateľov SLOVA želáme Milanovi Blahynkovi ešte veľa tvorivých síl a pevné zdravie!

(Celkovo 115 pozretí, 1 dnes)

Ďalšie články:

Facebook
Telegram
Twitter
Email

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Účet Klubu Nového slova – IBAN: SK8211000000002624852008
variabilný symbol pre Slovo 52525

Týždenný newsletter