Petr Hampl: Všude sledování

Všude sledování. Všichni nás sledují, všichni o nás shromažďují údaje. Slyšíme nářek

Účet Klubu Nového slova – IBAN: SK8211000000002624852008
variabilný symbol pre Slovo 52525