Prichádza doba vojny

Zdá sa, že USA sa plánujú zapojiť do ďalšieho zástupného konfliktu –

Účet Klubu Nového slova – IBAN: SK8211000000002624852008
variabilný symbol pre Slovo 52525