Dnešné referendum – o čom je a čo môže spôsobiť

Na úvod by bolo vhodné poznať presné znenie dnešnej referendovej otázky; je dlhá a znie nasledovne:

„Súhlasíte s tým, že predčasné skončenie volebného obdobia Národnej rady Slovenskej republiky je možné uskutočniť referendom alebo uznesením Národnej rady Slovenskej republiky, a to zmenou Ústavy Slovenskej republiky tak, že:

v Čl. 73 ods. 1 sa na konci pripája čiarka a tieto slová: „ak v súlade s touto ústavou nedôjde k predčasnému skončeniu volebného obdobia Národnej rady Slovenskej republiky.“;

v Čl. 81a sa za písmeno a) vkladá nové písmeno b), ktoré znie: „b) predčasným skončením volebného obdobia,“. Doterajšie písmená b) až f) sa označujú ako písmená c) až g);

v Čl. 82 ods. 5 sa za slová „volebného obdobia“ vkladá čiarka a slová „predčasným skončením volebného obdobia“;

v Čl. 84 ods. 3 sa za slová „s medzinárodnou zmluvou podľa čl. 7 ods. 3 a 4“ vkladá čiarka a tieto slová: „na prijatie uznesenia o predčasnom skončení volebného obdobia Národnej rady Slovenskej republiky podľa čl. 86 písm. n)“;

v Čl. 86 sa dopĺňa písmeno n), ktoré znie: „n) uznášať sa na predčasnom skončení volebného obdobia Národnej rady Slovenskej republiky; prijaté uznesenie je všeobecne záväzné a vyhlasuje sa rovnako ako zákon.“;

v Čl. 93 ods. 2 sa na konci pripájajú tieto slová: „vrátane predčasného skončenia volebného obdobia Národnej rady Slovenskej republiky.“;

Čl. 98 odsek 2 znie: „Návrhy prijaté v referende vyhlási predseda Národnej rady Slovenskej republiky ako ústavný zákon.“?“

Na to, o čom dnešné referendum je a čo môže spôsobiť, by sme si mali zodpovedať nasledovné otázky:

1. Akú povahu vo vzťahu k platnej Ústave SR, prípadne k platným zákonom prijatým NR SR by malo platné a s položenou otázkou súhlasné referendum a bolo by možné ho ignorovať?

2. Čo presne je podstatou textu dnešnej referendovej otázky vo vzťahu k vláde SR, ktorá je však aktuálne v demisii?

3. Je vhodné, správne či zmysluplné zúčastniť sa dnešného referenda?

Odpoveď na otázku č. 1:

V prípade súhlasného platného referenda k položenej otázke by bol predseda NR SR povinný vyhlásiť návrhy prijaté v referende vo forme ústavného zákona. Prišlo by tak k povinnej novelizácii niekoľkých ustanovení Ústavy SR, ktoré by následne umožnili skončenie volebného obdobia NR SR dvoma konkrétnymi spôsobmi – a to buď súhlasným ľudovým hlasovaním o tejto otázke (čiže referendom) alebo rozhodnutím poslancov NR SR.

V súčasnosti vzhľadom na rozhodnutie Ústavného súdu SR takýto spôsob skrátenia volebného obdobia NR SR však nie je možný – pozri rozhodnutie Ústavného súdu: https://www.slov-lex.sk/…/2021/280/vyhlasene_znenie.html. Predmetné rozhodnutie Ústavného súdu však osobne považujem za absurdné.

Odpoveď na otázku č. 2:

Podstatou dnešnej referendovej otázky je donútiť súčasnú vládu SR – hoci je aktuálne už v demisii – skončiť, resp. donútiť Národnú radu SR skrátiť svoje volebné obdobie – a tým docieliť vypísanie predčasných parlamentných volieb. Ak sa tak nestane, súčasní poslanci NR SR budú môcť vykonávať svoj mandát poslancov až do 20. 3. 2024 a zloženie vlády SR bude závisieť od aktuálnych politických jednaní v NR SR, prípadne bude určená úradnícka vláda, ktorú by menovala prezidentka republiky (čo by v praxi znamenalo čosi ako dočasný prechod k prezidentskému systému vlády, v ktorom je to práve prezident, kto určuje, kto bude ministrom vlády).

Odpoveď na otázku č. 3:

Osobne sa domnievam, že platné a s položenou referendovou otázkou súhlasné hlasovanie občanov SR by bolo krokom vpred. Nedávne rozhodnutie Ústavného súdu SR, ktorý si vyložil platnú Ústavu SR spôsobom, ktorý neumožňuje skrátenie volebného obdobia NR SR, by tak bolo popreté a v prípade politických kríz, resp. obrovskou nespokojnosťou občanov SR s úradujúcou vládou by bolo možné predmetnú vládu, resp. poslancov NR SR (ktorí vládu odsúhlasujú) donútiť k skráteniu vlastného volebného obdobia a v dôsledku tohto úkonu k predčasným parlamentným voľbám.

Súčasné referendum tak nevnímam iba ako snahu súčasnej politickej opozície o vypísanie predčasných parlamentných volieb – ale aj ako možnosť, ako riešiť obdobné situácie s neschopnou vládou v budúcnosti.

Súčasnú vládu SR (vrátane mnohých poslancov NR SR) považujem za najhoršiu vládu, ktorá kedy vládla na území dnešnej SR. Takúto znášku plagiátorov, potulných kazateľov, psychopatov, proamerických servilných prisluhovačov a úplne zrejmých hlupákov len tak pokope človek nestretne – teda, ak nechodí na Úrad vlády alebo do parlamentu medzi zvolených poslancov.

Na uvedenom nič nezmení skutočnosť, že nevieme, ako dopadnú nadchádzajúce voľby. Je pravdou, že k moci sa môže opätovne dostať koalícia strán, ktorým budú dominovať Hlas so Smerom. No a čo má byť? Každý bude môcť voliť stranu podľa svojho politického presvedčenia. Kto bude chcieť voliť Roberta Fica, ten si zvolí toho. Kto túži po vláde Progresívneho Slovenska, zvolí si to. Taká jednoduchá je možná budúcnosť demokracie v tejto republike.

Záverom ešte dodám, že svojho času som si myslel, že po tretej vláde Roberta Fica je latka výkonu štátnej moci tak nízko, že ju nebude možné podliezť. Musím však priznať, že som sa mýlil. Nie som fanúšikom politiky Roberta Fica ani Petra Pellegriniho – a ani sa ich nechystám voliť. Verím však, že ich návrat k moci nemusí prebehnúť tak jednoznačne, ako by sa dnes podľa prieskumov verejnej mienky mohlo zdať a súčasne som presvedčený – vzhľadom na ich vládnutie v minulosti – že v porovnaní s aktuálnou vládnou zostavou by išlo o voľbu menšieho zla. Áno, ako vidieť, vládnuť sa dá aj omnoho horšie, ako to predvádzala zmienená dvojica. Až do tejto miery diletantstva a rozvratu štátu to súčasná garnitúra dotiahla! Nezabudnite na to prosím, keď pôjdete najbližšie k parlamentným voľbám.

PS 1: Verím, že v nadchádzajúcich voľbách (bez ohľadu na ich termín a tým teda aj na výsledok dnešného referenda) príde aj k rozšíreniu ponuky politických strán s novými ľuďmi, takže snáď bude z čoho vyberať. V tomto predpoklade vidím jediný skutočný dôvod na optimizmus z budúceho politického vývoja v SR.

PS 2: Kdesi som čítal, že dnešné referendum by malo stáť necelých 8 miliónov EUR (niektorí písali, že až 10). Podaktorí ľudia sa rozčuľujú, že je to veľa, a že je to strašné mrhanie peniazmi, ktoré spôsobila dnešná opozícia. Z určitého uhla pohľadu majú pravdu, no ak na misku váh dáme Matovičove finančné vyčíňanie, ktoré nás stálo stámilióny – ak nie rovno miliardy eur – tak ide o úplný zanedbateľný drobák. A taktiež je dôležité si uvedomiť, že nejde o peniaze, ktoré niekto rozkradne ale o financie nutné na fungovanie demokracie. A to je niečo, na čom by sme naozaj nemali šetriť.

Prajem všetkým pekný deň a dúfam, že sa zúčastníte dnešného referenda. 

(Celkovo 1 044 pozretí, 1 dnes)

Ďalšie články:

Facebook
Telegram
Twitter
Email

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Účet Klubu Nového slova – IBAN: SK8211000000002624852008
variabilný symbol pre Slovo 52525

Týždenný newsletter