Mier na prvom mieste

Toto nie je nejaký granát deštruktívnej kritiky hodený do vlastných radov

Prejav na Devíne

Zdrojom „nezmyselných“ ideológií je predovšetkým materiálna a ekonomická realita

Čekání na Trumpa

Spojené státy a s nimi celý Západ možná nepotřebují Trumpa, ale určitě

Biden krok od fiaska

Hanba štátu na čele s údajne najsilnejším mužom sveta

Německo jako Ukrajina

Němci mají štěstí v neštěstí. Barevná revoluce v americké režii jim nehrozí,

Holubica, zbohom?  

Nemali by sme jasať nad zložením novozvoleného Európskeho parlamentu…

Mierový návrh zo Slovenska

Spoločný slovensko-český mierový návrh iniciatív Zjednotení za mier a Mír a spravedlnost

Ukrajina: první chyby

Nad možnostmi konference o Ukrajině, která se uskuteční 15. a 16. června

Ignorujme komárov!

Úvahy, ktoré ukazujú, aké trápne a úbohé, ale aj nebezpečné je „tliachanie“

Zásadných otázok je viac

K vynikajúcej analýze Iva Šebestíka Zásadní otázka, jakou Washingtonu nikdo nepoložil, pripájam

Mravné fiasko

Majitelia pravdy si osobujú právo rozhodovať bez strachu o spoločenské vylúčenie…

Nedajme im šancu

Výzva k zmiereniu je správna, no musí mať aj reálny základ

Dejiny v tieni

Tito a juhoslovanský odboj počas druhej svetovej vojny v kontexte

Účet Klubu Nového slova – IBAN: SK8211000000002624852008
variabilný symbol pre Slovo 52525