Aleš Fuchs (1932 – 2024)

Osobnosť, ktorá spoluvytvárala mozaiku nielen dramatickej kultúry v Čechách i na Slovensku

Za Turoňom do Čadce

Festival etnofilmu – reálna možnosť posilňovania vlasteneckého povedomia a konfrontácie s inými

Lekári za paletou

Z dejín umenia poznáme, že mnohí lekári sa chopili pera a stali sa významnými

Alexander Dubcek Marg…

Také pomenovanie nesie ulica Alexandra Dubčeka v hlavnom meste Indickej republiky Naí

Odišiel Toni Bruk

Nemal rád veľké slová. Pri jeho mene sa objavuje, že bol nestorom

Panoptikum
Ladislava Fuksa

Nedávno som našiel v nejakej verejnej polici prvé vydanie knihy Ladislava Fuksa: Pán

Smrť šitá na mieru

Ešte mohol požiť.Počkať, kým sa vrátim z Indie.Povedať,doktore, mám nápad,posedieť pri vínkua zápalistej reči.Zmenil

Účet Klubu Nového slova – IBAN: SK8211000000002624852008
variabilný symbol pre Slovo 52525