Z vašich ohlasov

Jedinečnosť Číny a v súvislosti s Taiwanom jej nerozkúskovateľnosť
JURAJ HOCMAN, VLADO

Ťah nadurdenou dámou

Prezidentka Slovenskej republiky je prezidentkou aj tých, ktorí fandia Robertovi Ficovi…

Citáty

Kdo už konečně vyvrátí podezření, že marxismus měl pravdu?

Michael Hauser

Blogy a statusy

Všetky Blogy a statusy

asa kns chce nov1

Pozvánka na prezentáciu knihy Che

Hostia: ĽUBOŠ BLAHA, autor, LADISLAV KAMENICKÝ, autor ilustrácií, ROMAN MICHELKO, vydavateľ
Inštitút ASA, 11. decembra 2023

mikulklob23 640

Ako to vidí…

… náš spolupracovník, známy karikaturista

ECHO ČITATEĽOV

Ad: Voľby ako mediálna pohroma
VÁCLAV PECKA
JÁN KOVÁČ
ZUZANA KUSÁ
JURAJ PURGAT

ECHO ČITATEĽOV

Ad: Za Amritom Mehtom
ETELA FARKAŠOVÁ
GABRIELA ROTHMAYEROVÁ

Účet Klubu Nového slova – IBAN: SK8211000000002624852008
variabilný symbol pre Slovo 52525