Z vašich ohlasov

Pavol Dinka | Emil Višňovský: O neoliberálnych deformáciách vedy

Som veľmi rada, že čitatelia SLOVA si môžu prečítať podnetný rozhovor s prof. E. Višňovským, ktorý vyšiel v Literárnom týždenníku a ktorý upriamuje pozornosť na niektoré problémy v akademickom / univerzitnom prostredí v neoliberálnej spoločnosti. Kolektívna monografia, o ktorej je v rozhovore reč, prináša informácie o týchto problémoch a aj ich kritické reflexie. Dnes už nie je zriedkavý nesúhlas s tým, ako sa zmenila pozícia vedy v spoločnosti, aké úlohy sa očakávajú od univerzitného i akademického výskumu, akým tlakom ten podlieha a pod. Spomedzi kritických hlasov na margo súčasných tendencií spomeniem napr. feministicky orientovanú monografiu autorskej dvojice Maggie Bergovej a Barbary Seeberovej Slow Professor, v ktorej kanadské vedkyne a univerzitné pedagogičky podávajú obraz súčasného univerzitného prostredia a jeho deformácií komerčnými, byrokratickými a ideologickými vplyvmi. Časový tlak a požiadavky na rýchle výkony najviac pociťujú ženy pôsobiace v univerzitnom prostredí, na ne ešte vždy najviac dolieha „dvojitá záťaž“ povinností. K takému poznatku sme dospeli aj my v prvom desaťročí milénia, keď sme v rámci projektu na Filozofickej fakulte UK mapovali priebeh profesionálnej kariéry univerzitných učiteliek… Dalo by sa veľa hovoriť o mnohých parciálnych negatívnych úkazoch v súvislosti s dnešnými univerzitami, je to napríklad, ako hovorí aj E. Višňovský, preceňovanie kvantitatívneho hodnotenia výsledkov vedecko-pedagogickej práce nad kvalitatívnym, krátkodobé financovanie projektov, ktoré pohlcuje veľa času a energie a neposkytuje istotu o kontinuite výskumných programov a pod.
Myslím si podobne ako autorský kolektív monografie o neoliberálnych deformáciách vedy, že v budúcich rokoch bude potrebné kompetentne a zodpovedne prehodnocovať súčasné tendencie univerzitného (a akademického) prostredia tak, aby nepodliehalo ekonomickým ani ideologickým tlakom, aby sa v ňom primárny dôraz kládol na vedeckú a pedagogickú kreativitu, aby bola zaručená sloboda vedeckého bádania a šírenia jeho výsledkov. Môže však pri tom vzniknúť otázka, či takáto zmena univerzitných a akademických inštitúcií je možná bez zmeny celého spoločenského usporiadania, bez jeho presmerovania na iné ciele než tie, ako ich poznáme a zakúšame dnes na vlastnej koži…
Etela Farkašová 24. marca 2024

(Celkovo 79 pozretí, 1 dnes)

Ďalšie články:

Facebook
Telegram
Twitter
Email

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Účet Klubu Nového slova – IBAN: SK8211000000002624852008
variabilný symbol pre Slovo 52525

Týždenný newsletter