Slovo o pluku Igorovom

Staroruský hrdinský epos v prebásnení Jaroslava Rezníka a s výtvarným sprievodom Miliny

Dievča v Londýne

Ellie Šedivá nám bude tou najlepšou sprievodkyňou mestom, do ktorého sa spolu

Príručka temnoturizmu

O knihe, ktorá je pozvánkou za bolesťou, utrpením a tragickou históriou celého

Stratení v horách

Kniha o záhadných prípadoch a paranormálnych javoch v Tatrách a na Babej

Ako naozaj funguje svet

O knihe, ktorá ponúka pohľad na našu spoločnosť úplne iným, novým spôsobom

Rok blázna

Kniha Juraja Štubniaka a René Skalného o tom, čím Slovensko žilo a

Svitanie nad temnom

O knihe Michala Gimu, ktorý poskladal čriepky poznania o dávno zaniknutej osade

Účet Klubu Nového slova – IBAN: SK8211000000002624852008
variabilný symbol pre Slovo 52525