Vojna detskými očami

Keď po roku 1989 vznikali literárne kluby na Slovensku ako huby po

K storočnici narodenia Petra Karvaša

Aktuálna pandémia koronavírusu obrala kultúrnu verejnosť aj o podujatia k významným výročiam nesporných osobností

Monografia obce Malachov

Pokiaľ v mediálno-spoločenskej haravare lietajú tvrdé vyjadrenia, poučenia a predvolebné výkriky, časť slovenskej populácie

Tam, kde kvitnú divé maky

Počas Veľkej vojny sa na území dnešného Slovenska zriaďovali tzv. pozorovacie stanice,

Vivat, Nasťa!

V súčasnosti všetci žijeme zimnou olympiádou, niektorí viac, iní menej. V Banskej Bystrici však

Rád som žil a tvoril

Do portfólia neveľkého počtu monografií o slovenských hudobných skladateľoch pribudla koncom minulého roka

Návrat do horiaceho domu

Keď mesto Banská Bystrica v auguste 1990 udelilo Chavive Reikovej čestné občianstvo In

Veľká vojna v našich životoch

Náš spôsob vyučovania histórie je založený skôr na všeobecných informáciách o udalostiach v čase.

Účet Klubu Nového slova – IBAN: SK8211000000002624852008
variabilný symbol pre Slovo 52525