ECHO ČITATEĽOV

PETER DOLINA >>> Ľubomír Belák: Mediálna samovražda alebo sloboda slova v roku

ECHO ČITATEĽOV

EMANUEL, ZBYŠEK ŠUSTEK >>> Martin Krno: Prapodivná výzva: Slavín je schizofrénny maják

Revolúcia zhora (ďalšia)

Ohlupovanie je najstrašnejšou zbraňou vládnucej triedy nového typu: nikdy doteraz v dejinách

PRÍBEHY Z DOMU SMRTI [5.]

Púť do osudov židovských predkov: Príbeh Adolfa a Netti Hirschovcov, Vojnové finále<br

Citáty

Avšak tiež tolerantnosť má svoje medze, musí sa udržať v koľajach ľudských vzťahov a nesmie narušiť vlastný svet zásad..

Vladimír Clementis

Blogy a statusy

Všetky Blogy a statusy

mikulklob23 640

Ako to vidí…

… náš spolupracovník, známy karikaturista

ECHO ČITATEĽOV

Ad: Voľby ako mediálna pohroma
VÁCLAV PECKA
JÁN KOVÁČ
ZUZANA KUSÁ
JURAJ PURGAT

ECHO ČITATEĽOV

Ad: Za Amritom Mehtom
ETELA FARKAŠOVÁ
GABRIELA ROTHMAYEROVÁ

Účet Klubu Nového slova – IBAN: SK8211000000002624852008
variabilný symbol pre Slovo 52525