Braňo Ondruš: Férové pracovné podmienky pre slovenských pracovníkov v EÚ

Dnes som otvoril seminár o európskych pravidlách pre tzv. vysielanie pracovníkov zo Slovenska do iných členských krajín EÚ v odvetví stavebníctva. Skutočne, desiatky slovenských stavebných firiem získavajú zákazky v zahraničí nielen pre svoju kvalitu, ale aj nižšiu cenu. Lenže tú neraz ponúkli len vďaka tomu, že ich pracovníci tam žili a pracovali v nedôstojných podmienkach. Objektívne musím napísať, že to neplatilo len o stavebných firmách: agentúry dočasného zamestnávania (ktoré zväčša voláme personálne agentúry) to často robili ešte horšie. Slovenskí pracovníci tam dostávali hrozné ubytovanie, žili ako sardinky, pracovali 12 i 16 hodín denne a mali mizernú mzdu, ktorú im zvyšovali len diéty. Lenže za tie si pracovníci museli kupovať nielen jedlo, ale neraz aj základné hygienické potreby. Ani tie im ich slovenskí zamestnávatelia nedali.

Tomu je dnes koniec. Spoločne s inými štátmi EÚ sme dohodli nové pravidlá, ktoré musia firmy vo vzťahu k svojim zamestnancom dodržiavať. Nejde len o slušné ubytovanie, ale aj zabezpečenie dopravy či stravy. A predovšetkým férové mzdy, ktoré zohľadňujú úroveň miezd v danej krajine. Ak dnes slovenská stavebná firma posiela svojich pracovníkov na stavbu do Francúzska, ich minimálna mzda musí kopírovať to, čo v danom odvetví platí vo Francúzsku. Aj s príplatkami, ak na ne vzniká nárok.

Navyše musia firmy preukázať, že tieto pravidlá dodržiavajú, že svojich zamestnancov platia podľa nich. Na to sme zriadili Európsky orgán práce, čiže akúsi európsku inšpekciu práce, ktorá spolupracuje s národnými inšpektorátmi. Táto ústredná európska agentúra sídli v Bratislave, čo využívame na to, aby naše firmy, ale aj slovenské odbory, mali prístup k aktuálnym informáciám, ako nové pravidlá uplatňovať.

Dôkazom je práve dnešný seminár. Chceme podporiť naše firmy, aby sa presadzovali v Európe a aby neriskovali pokuty. Zároveň chceme, aby z dobre platených zákaziek v iných štátoch EÚ profitovali aj slovenskí pracujúci. Toto je cesta, ktorú presadzujeme.

Nebudeme akceptovať, aby Slováci dočasne pracujúci v zahraničí boli tam ako chudobní príbuzní. Preto prísne chránime dodržiavanie ich práv na moderné pracovné a životné podmienky a férové mzdy. Slovensko má byť na čo hrdé a musí to byt v EÚ vidieť.

(Status na FB 25. apríla 2024)

(Celkovo 76 pozretí, 1 dnes)

Ďalšie články:

Facebook
Telegram
Twitter
Email

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Účet Klubu Nového slova – IBAN: SK8211000000002624852008
variabilný symbol pre Slovo 52525

Týždenný newsletter